• RU RU
  • ўз ўз
  • o‘z o‘z
  • DE DE

Календарь знаменательных дат 2015

 

Январь

 

1. “14 январь - Ватан ҳимоячилари куни”
2. “А.П.Чехов – буюк рус ёзувчиси” 155 йиллик таваллудига

 

 

"14 январь - Ватан ҳимоячилари куни"

 

 14 yanvar – Vatan himoyachilari kuni!

O`g`lim, bul himatni qilgin boshga toj:

Hech kimsa bo`lmasin nomardga muhtoj.

Er yigit qalqondir yurtiga doim,

Mangudir Vatanda mardga ehtiyoj.

Abdulla Oripov

 

  Bu so`z naqadar aziz va muqaddas! Bu so`zni anglab,qalban his qilish uni bolalar qalbiga singdirish har bir o`qituvchi tarbiyachidan ulkan masuliyatni talab etadi. Vatanni himoya qilish uni tuprog`ini har qarich yerni asrab avaylash faqat harbiy askarlarni emas balki barcha insonlarni muqaddas burchidir.  Dilida iymoni g`ururi o`ti bor inson o`z ona – Vatani uchun qilgan har bir xizmatini bemminat chin yurakdan ado etmog`i lozim.  Bugungi kunda jamiyatimizda ilm-fan va madaniyat texnika qishloq xo`jaligi va sanoat tezkor rivojlanib borayotkan bir paytda O`zbekiston ham o`zining yuksak tarraqiyot yo`lidan ketmoqda. Ammo davlatimizning bu yutuqlari tinch hayotini ko`ra olmayotkan bizning faqat ezgu g`oyalar asosida yo`naltirilgan maqsadlarimizga to`sqinlik qilmoqchi bo`layotkan buzg`unchi g`oyalar bazi yoshlarimizni yo`ldan urmoqchi bo`ladi va jahon miqyosida O`zbekiston obro`siga putur yetkazmoqchi bo`lishadiAmmo biz ongli yetuk salohiyatli yoshlarimizni ana shunday qabix niyatli g`oyalarga chalinmasligi uchun o`z bilimimiz yuksak tarbiya va manaviyatimiz bilan to`g`ri ezguj maqsadlar sari yo`naltirishimiz kerak. Zero bu sayn harakatlar asosida vatan parvarlik tuyg`usi yotadi. Olis yurt sarhadlari qo`riqlash ham ilm maqsadlarida fansirlarini egallash ham  turli davlat idoralarida jonkuyarlik bilan faoliyat yuritish ham bobolarimiz Alisher Navoiy, Bobur, Amir Temur, Ibn sino, Al-Xorazmiy meroslarini o`rganish ham vatanparvarlikdir.   Tarixga nazar tashlasak, Aleksandr Makedonskiy Movarounnahr tuprog`iga bostirib kelganda unga qarshi chiqqan, mard avlodlarimizdan biri Spitamen vatani uchun yuksak fidoiylik namunasini ko`rsatgan. Spitamenga bas kelolmagan Makedonskiy uni “Qoplon” deb atagan va oxir-oqibat Sipitamenni hiyla bilan o`ldirish rejasini tuzgan.  Yoki Tarixda 674-715-yillarda Movarounnaxr yerlariga bostirib kelgan arab bosqinchilariga ham qarshi vatandoshlarimiz jim qarab o`tirishmagan. Yurtimizning moddiy va mavaviy merosini tanlash  va toptashga harakat qilgan bu dushmanlarga javoban bosh ko`targan Jasur Muqanna Kesh va Buxoro atrofida o`z qo`shinlarini to`plab imkoniyat darajasiga tayyorlanib qarshi kurashganda bosqinchilarni yengib ularni holdan toydirgan Muqqana kuch jihatdan dushmanga teng kelolmasada jang maydonida yurti, xalqi uchun o`z jonini, hayotini fido qildi. Shiroq To`maris Jaloliddin Manguberdi kabi mard insonlar yurt fidoiylarini o`tmish kitobi yorqin nomlarini qoldirishganlar. Shukurlar bo`lsinki bugun yurtimizda tinchik hukmron. Shunday bo`lsada ajdodlarimiz mardligi milatti uchun ko`rsatgan jasorati gu`ruri har doim bizni to`lqinlantirib ulardek g`ururli insonlar bo`lib yashashga undab turadi. Bir kun emas, har kuni, har nafasda yurtga muhabbat tuyg`usi uni asrab avaylash, uning ozodligi tinchligi va ravnaqi uchun mas’ul bo`lib yashash har birimizni burchimizdir.

 

 

“А.П.Чехов – буюк рус ёзувчиси” 155 йиллик таваллудига

Анто́н Па́влович Че́хов

 (17 [29] января 1860, Таганрог, Екатеринославская губерния (теперь Ростовская область) — 2 [15] июля 1904, Баденвайлер) — русский писатель, общепризнанный классик мировой литературы. По профессии врач. Почётный академик Императорской Академии наук по Разряду изящной словесности (1900—1902). Один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад», на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира.

За 25 лет творчества Чехов создал около 900 различных произведений (коротких юмористических рассказов, серьёзных повестей, пьес), многие из которых стали классикой мировой литературы. Особенное внимание обратили на себя «Степь», «Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека», «Мужики» (1897), «Человек в футляре» (1898), «В овраге», «Детвора», «Драма на охоте»; из пьес: «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад».

 

Детство и юность

17 (29) января 1860 года в небольшом домике  на Полицейской улице (сейчас — Чехова) в Таганроге в семье Павла Егоровича Чехова родился третий ребёнок — Антон. Раннее детство Антона протекало в бесконечных церковных праздниках, именинах. В будние дни после школы братья сторожили лавку отца, а в 5 часов утра каждый день вставали петь в церковном хоре. Как говорил сам Чехов: «В детстве у меня не было детства».

Обучение Чехова началось в греческой школе в Таганроге; 23 августа 1868 года Антон Чехов поступил в приготовительный класс таганрогской гимназии. Мужская классическая гимназия была старейшим учебным заведением на юге России (основана в 1806 году как коммерческая, с 1866 года — классическая). В гимназии формировалось его ви́дение мира, любовь к книгам, знаниям и театру; здесь он получил свой первый литературный псевдоним «Чехонте́», которым его наградил учитель Закона Божьего Фёдор Платонович Покровский; здесь начались его первые литературные и сценические опыты.

 

 

 

 

 

Отчий дом писателя в Таганроге

Чехов в Мелихове с таксой Хиной (1897)

 

Чехов с Ольгой Книппер (1901)

 

Обложка первого отдельного издания пьесы «Три сестры» (1901) с портретами первых исполнительниц в Художественном театре: М. Г. Савицкая (Ольга), О. Л. Книппер (Маша) и М. Ф. Андреева (Ирина)

Музыка и книги пробуждали в юном Антоне Чехове стремление к творчеству. Большую роль в этом сыграл таганрогский театр, основанный в 1827 году. Впервые в театре Антон побывал в 13 лет, посмотрел оперетту Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена» и вскоре стал страстным поклонником театра. Позднее в одном из своих писем Чехов скажет: «Театр мне давал когда-то много хорошего… Прежде для меня не было большего наслаждения как сидеть в театре…» Не случайно герои его первых произведений, таких как «Трагик», «Комик», «Бенефис», «Недаром курица пела», были актёрами и актрисами. Антон принимал участие в домашних спектаклях своего гимназического товарища Андрея Дросси.

Чехов-гимназист издавал юмористические журналы, придумывал подписи к рисункам, писал юмористические рассказы, сценки. Первая драма «Безотцовщина» была написана 18-летним Чеховым в период учёбы в гимназии. Гимназический период Чехова был важным этапом созревания и формирования его личности, развития её духовных основ. Гимназические годы дали Чехову огромный материал для писательской работы. Самые типичные и колоритные фигуры появятся позже на страницах его произведений. Возможно, одной из таких фигур был и его учитель математики Эдмунд Дзержинский — отец будущего первого председателя ВЧК.

В 1879 году он окончил гимназию в Таганроге. В том же году он переехал в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета (ныне Первый МГМУ им. И. М. Сеченова), где учился у известных профессоров: Николая Склифосовского, Григория Захарьина и других. В том же году брат Антона Иван получил место учителя в подмосковном городе Воскресенск. Ему была выделена большая квартира, в которой могла бы разместиться целая семья. Чеховы, жившие в Москве тесно, приезжали на лето к Ивану в Воскресенск. Там в 1881 году Антон Чехов познакомился с доктором П. А. Архангельским, заведующим Воскресенской лечебницей (Чикинской больницей). С 1882 года, будучи студентом, он уже помогал врачам больницы при приёме пациентов. В 1884 году Чехов окончил курс университета и начал работать уездным врачом в Чикинской больнице. По воспоминаниям П. А. Архангельского: «Антон Павлович производил работу не спеша, иногда в его действиях выражалась как бы неуверенность; но всё он делал с вниманием и видимой любовью к делу, особенно с любовью к тому больному, который проходил через его руки.  Душевное состояние больного всегда привлекало особенное внимание Антона Павловича, и наряду с обычными медикаментами он придавал огромное значение воздействию на психику больного со стороны врача и окружающей среды».

Затем он работал в Звенигороде, где некоторое время заведовал больницей.

 

Становление

24 декабря 1879 года, будучи студентом первого курса, Чехов поместил в журнал «Стрекоза» рассказ «Письмо к учёному соседу» и юмореску «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.». Это был его дебют в печати.

В последующие годы Чехов писал рассказы, фельетоны, юморески — «мелочишки» под псевдонимами «Антоша Чехонте» и «Человек без селезёнки» или их вариантами, или совсем без подписи, в изданиях «малой прессы», преимущественно юмористических: московских журналах «Будильник», «Зритель» и др. и в петербургских юмористических еженедельниках «Осколки», «Стрекоза». Чехов сотрудничал с «Петербургской газетой» (с 1884 года, с перерывами), с суворинской газетой «Новое время» (1886—1893) и с «Русскими ведомостями» (1893—1899).

В 1882 году Чехов подготовил первый сборник рассказов «Шалость», но он не вышел, возможно, из-за цензурных трудностей. В 1884 году вышел сборник его рассказов — «Сказки Мельпомены» (за подписью «А. Чехонте»).

1885—86 годы — период расцвета Чехова как «беллетриста-миниатюриста» — автора коротких, в основном юмористических рассказов. В то время, по его собственному признанию, он писал по рассказу в день. Современники считали, что он и останется в этом жанре; но весной 1886 года он получил письмо от известного русского литератора Дмитрия Григоровича, где тот критиковал Чехова за то, что он тратит свой талант на «мелочишки». «Голодайте лучше, как мы в своё время голодали, поберегите ваши впечатления для труда обдуманного .  Один такой труд будет во сто раз выше оценён сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам», — писал Григорович. Впоследствии к советам Григоровича присоединились Алексей Суворин, Виктор Билибин и Алексей Плещеев.

Чехов прислушался к этим советам. С 1887 года он всё меньше сотрудничал с юмористическими журналами; было прервано сотрудничество с «Будильником». Его рассказы становились всё длиннее и серьёзнее. О важных изменениях, происходивших тогда с Чеховым, говорит ещё и появившееся желание путешествовать. В том же, 1887 году он отправился в путешествие на юг, в родные места; позже он ездил по «гоголевским местам», в Крым, на Кавказ. Поездка на юг оживила воспоминания Чехова о проведённой там молодости и дала ему материал для «Степи», первого его произведения в толстом журнале — «Северный вестник». Дебют в таком журнале привлёк большое внимание критики, гораздо большее, чем к какому-либо предыдущему произведению Чехова.

Осенью 1887 года в письмах Чехова появились упоминания о работе над романом «в 1500 строк». Она продолжалась до 1889 года, когда Чехов, тяготившийся работой такого большого размера, наконец отказался от своего замысла. «Я рад,— писал он в январе Суворину,— что 2—3 года тому назад я не слушался Григоровича и не писал романа! Воображаю, сколько бы добра я напортил, если бы послушался … Кроме изобилия материала и таланта, нужно ещё кое-что не менее важное. Нужна возмужалость — это раз; во-вторых, необходимо чувство личной свободы, а это чувство стало разгораться во мне только недавно».

Очевидно, именно недостатком этих свойств был недоволен Чехов в конце 1880-х, что и побудило его путешествовать. Но он остался недоволен и после этих поездок; ему было нужно новое, большое путешествие. Вариантами его были кругосветное путешествие, поездка в Среднюю Азию, в Персию, на Сахалин. В конце концов он остановился на последнем варианте.

Но несмотря на собственное недовольство Чехова собой, его слава росла. После выхода «Степи» и «Скучной истории» внимание критики и читателей было приковано к каждому его новому произведению. 7(19) октября 1888 года он получает половинную Пушкинскую премию Академии наук за вышедший в предыдущем, 1887 году, третий сборник — «В сумерках». В соответствующем постановлении академической комиссии было написано, что «рассказы г. Чехова, хотя и не вполне удовлетворяют требованиям высшей художественной критики, представляют однако же выдающееся явление в нашей современной беллетристической литературе».

В конце 1880-х годов в манере Чехова появилась особенность, которую одни современники считали преимуществом, другие недостатком, — нарочитая бесстрастность описания, подчёркнутое отсутствие авторской оценки. Особенно этой чертой выделяются «Спать хочется», «Бабы» и «Княгиня».

 

Сахалин

«Остров Сахалин» и реакция чиновников. Русская мысль, 1893, № 12, 1894, № 4.

Решение поехать именно на Сахалин было окончательно принято, очевидно, летом 1889 года, после обсуждения этого намерения с артисткой К. А. Каратыгиной, путешествовавшей по Сибири и Сахалину в конце 1870-х годов. Но Чехов долго скрывал это намерение даже от самых близких; сообщив о нём Каратыгиной, он попросил держать это в тайне. Раскрыл он эту тайну только в январе 1890-го, и естественно, это произвело большое впечатление на общество. Усиливалось это впечатление ещё и «внезапностью» принятого решения, ведь уже весной 1890-го Чехов отправился в путешествие.

Путь через Сибирь занял 82 дня, за которые Чехов написал девять очерков, объединённых под общим названием «Из Сибири».

На Сахалин Чехов прибыл 11 (23) июля. За несколько месяцев пребывания на нём Чехов общался с людьми, узнавал истории их жизней, причины ссылки и набирал богатый материал для своих заметок. Он провёл настоящую перепись населения Сахалина, собрав несколько тысяч карточек о жителях острова. Администрация острова строго запретила общаться с политическими заключёнными, но он нарушал этот запрет.

Возвращался Чехов с Сахалина морским путём, на пароходе Доброфлота «Петербург». Во Владивостоке, где пароход стоял с 14 (26) по 19 (31) октября, Чехов работал в библиотеке Общества изучения Амурского края, собирая дополнительные материалы для книги о Сахалине.  Далее — Гонконг, Сингапур, остров Цейлон, Суэцкий канал, Константинополь, Одесса. Наконец, 7 (19) декабря 1890 года родные встречали его в Туле.

В следующие 5 лет Чехов писал книгу «Остров Сахалин». Что касается художественного творчества, путешествие на Сахалин, по собственному признанию Чехова, оказало огромное влияние на все его последующие произведения.

В 2005 году на Сахалине впервые в России опубликованы в одном издании «Быть может, пригодятся и мои цифры…» материалы сахалинской переписи А. П. Чехова. В издании опубликованы все 10 тысяч опросных карт, заполненных респондентами Чехова во время его путешествия на остров Сахалин в 1890 году.

 

Поздние годы

«Домик Чехова» на Малой Дмитровке, 2008.

 

Исаак Левитан — Портрет А. П. Чехова (1885—1886)

 

С 1890 по 1895 год, по возвращении в Москву из поездки по Сахалину, Чехов поселился в небольшом двухэтажном флигеле на Малой Дмитровке. Здесь он работал над книгой «Остров Сахалин», рассказами «Попрыгунья», «Дуэль», «Палата № 6», а также встречался с писателями В. Г. Короленко, Д. В. Григоровичем, В. А. Гиляровским, П. Д. Боборыкиным, Д. С. Мережковским, В. И. Немировичем-Данченко, известными актёрами А. П. Ленским иА. И. Южиным, художником И. И. Левитаном. Флигель сохранился до нашего времени и отмечен памятной доской с барельефом А. П. Чехова.

С 1892 по 1899 годы Чехов проживал в подмосковном имении Мелихово, где сейчас работает один из главных чеховских музеев. За годы «мелиховского сидения» было написано 42 произведения. Позднее Чехов много путешествовал по Европе. В конце 1898 писатель купил в Ялте участок земли. На участке был разбит сад и построен дом по проекту архитектора Л. Н. Шаповалова. Последние годы Чехов, у которого обострился туберкулёз, для поправления здоровья постоянно живёт в своём доме под Ялтой, лишь изредка приезжая в Москву, где его жена (c 1901 года), артистка Ольга Леонардовна Книппер, занимает одно из выдающихся мест в труппе образованного в 1898 года МХТ (Станиславского). В 1900 году, при первых же выборах в Пушкинское отделение академии наук, Чехов был избран в число его почётных академиков. В 1902 г. Чехов вместе с В. Г. Короленко отказался от звания академика после распоряжения Николая II аннулировать избрание Максима Горького в почётные академики.

 

Смерть

Вынос из вагона гроба с телом А.П. Чехова. Николаевский вокзал, 1904 г.

 

Могила Чехова на Новодевичьем кладбище в Москве

В истории болезни Чехова, которую вёл в клинике лечащий врач писателя Максим Маслов, записано, что в гимназические и студенческие годы Чехов болел туберкулёзным воспалением брюшины, но «теснение в грудине» чувствовал ещё в 10-летнем возрасте. С 1884 года Чехов страдал кровотечением из правого лёгкого[10].

Одни исследователи считают, что роковую роль в жизни писателя сыграло путешествие на Сахалин — была распутица и ехать пришлось тысячи километров на лошадях, в сырой одежде и насквозь промокших валенках (сам Чехов и его близкие связывали заболевание именно с поездкой). Другие причиной обострения туберкулёзного процесса называли частые переезды из Ялты в Москву в самое неблагоприятное для здоровья время.

Летом 1904 года Чехов выехал на курорт в Германию. Из-за резкого обострения болезни, с которой ему не удалось справиться, писатель скончался 2 (15) июля 1904 года в Баденвайлере, Германия. Развязка наступила в ночь с 1 на 2 июля 1904 года. По свидетельству жены Ольги Леонардовны, в начале ночи Чехов проснулся и «первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. После он велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): „Ich sterbe“. Потом повторил для студента или для меня по-русски: „Я умираю“. Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: „Давно я не пил шампанского…“, спокойно выпил всё до дна, тихо лёг на левый бок и вскоре умолкнул навсегда».

Гроб с телом писателя был доставлен в Москву в вагоне с надписью «Устрицы». Кто-то воспринял это как насмешку над великим писателем, однако в начале XX века немногие вагоны были оборудованы холодильными установками. 9 (22) июля 1904 года и состоялись похороны. В Успенской церкви Новодевичьего монастыря прошло отпевание. Погребён Чехов был тут же за Успенской церковью на монастырском кладбище, рядом с могилой своего отца. На могиле был поставлен деревянный крест с иконкой и фонариком для лампадки. В годовщину смерти А. П. Чехова 2 (15) июля 1908 года на могиле был открыт новый мраморный памятник, выполненный в стиле модерн по проекту художника Л. М. Браиловского. В 1933 году, после упразднения кладбища на территории Новодевичьего монастыря, по просьбе О. Л. Книппер состоялось перезахоронение Чехова на кладбище за южной стеной монастыря. 16 ноября 1933 года в присутствии немногочисленных родственников и близких знакомых, могила была вскрыта и гроб на руках перенесён на новое место. Вскоре сюда были перенесены и оба надгробия — А. П. Чехова и его отца (при этом захоронение П. E. Чехова было оставлено на старом месте).

 

Творчество

Особенности драматургии

Своеобразие пьес Чехова замечалось его современниками при первых постановках. Сначала оно воспринималось как неумение Чехова справиться с задачей последовательного драматического движения. Рецензенты говорили об отсутствии «сценичности», о «растянутости», о «недостатке действия», о «беспорядочности диалога», о «разбросанности композиции» и слабости фабулы. Театральная критика всё больше упрекала Чехова в том, что он вводит в свои пьесы излишние подробности быта и тем самым нарушает все законы сценического действия. Однако для самого Антона Павловича воспроизведение сферы быта было непременным условием — иначе для него терялся смысл всего замысла. Чехов говорил:

<<Требуют, чтобы были герой, героиня сценически эффектны. Но ведь в жизни не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. И не каждую минуту говорят умные вещи. Они больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы это было видно на сцене. Надо создать такую пьесу, где бы люди приходили, уходили, обедали, разговаривали о погоде, играли в винт, но не потому, что так нужно автору, а потому, что так происходит в действительной жизни.>>

<<Пусть на сцене всё будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни.>>

В драматургии Чехова, вопреки всем традициям, события отводятся на периферию как кратковременная частность, а обычное, ровное, ежедневно повторяющееся, для всех привычное составляет главный массив всего содержания пьесы. Практически все пьесы Чехова построены на подробном описании быта, посредством которого до читателей доносятся особенности чувств, настроений, характеров и взаимоотношений героев. Подбор бытовых линий осуществляется по принципу их значимости в общем эмоциональном содержании жизни.

Нередко Чехов использует так называемые «случайные» реплики персонаже.. При этом диалог непрерывно рвётся, ломается и путается в каких-то совсем посторонних и ненужных мелочах. Однако подобные диалоги и реплики в общем сценическом контексте у Чехова осуществляют своё назначение не прямым предметным смыслом своего содержания, а тем жизненным самочувствием, какое в них проявляется[14].

К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко заметили наиболее существенный принцип в драматическом движении чеховских пьес, так называемое «подводное течение». Именно они впервые раскрыли за внешне бытовыми эпизодами и деталями присутствие непрерывного внутреннего интимно-лирического потока и приложили все усилия, чтобы донести новую интерпретацию чеховской драмы до зрителя. Благодаря Станиславскому и Немировичу-Данченко заражающая сила пьес Чехова стала очевидной.

 

Псевдонимы Чехова

Как и всякий писатель-юморист, Чехов пользовался десятками всевозможных псевдонимов. До сих пор они раскрыты далеко не полностью, поскольку и сам Чехов при подготовке собрания сочинений для А. Ф. Маркса не мог припомнить принадлежности всех своих ранних рассказов. Функция псевдонима юмориста состояла не столько в сокрытии подлинного авторства, сколько в забавлении читателя, желании его заинтриговать (отсюда вариативность, нарочитая запутанность — читатель должен был попытаться сам угадать авторство рассказа). Зачастую псевдоним — необходимый элемент композиции конкретного рассказа, часть литературного фарса и не может быть правильно раскрыт вне его контекста. В редких случаях подоплёка того или иного псевдонима Чехова могла быть известна лишь узкому кругу его знакомых и требовала дополнительной расшифровки. Ниже приводится список из 42 псевдонимов писателя, известных чеховедению к концу прошлого века:

А. П.,
А. П.Ч-в,
Антоша,
Антоша Ч.,
Антоша Ч.***,
Антоша Чехонте,
А-н Ч-те,
Ан. Ч.,
Ан. Ч-е,
Анче,
Ан. Че-в,

А. Ч.,
А.Ч-в,
А.Че-в,
А Чехонте,
Г. Балдастов,
Макар Балдастов,
Брат моего брата,
Врач без пациентов,
Вспыльчивый человек,
Гайка № 6,
Гайка № 9,

Грач,
Дон Антонио Чехонте,
Дяденька,
Кисляев,
М.Ковров,
Крапива,
Лаэрт,
Прозаический поэт,
Рувер,
Рувер и Ревур,
Улисс,

Ц.,
Ч. Б. С.,
Ч. без с.,
Человек без селезёнки,
Чехонте,
Ч.Хонте, А.,
Шампанский,
…въ,
Z[19].

По настоянию А. С. Суворина свои «серьёзные» произведения в «Новом времени» Чехов начинает публиковать за полной фамилией, продолжая одновременно традицию литературного псевдонима в юмористической журналистике.

 

Библиография

Чехов и Горький

 

1. Книга «Остров Сахалин» стала художественным документом эпохи.
2. Чехов стоит у истоков трагикомедии.
3. В его творчестве даны лучшие в русской литературе образцы всех жанровых разновидностей «малой прозы».
4. Драматургия Чехова стала «визитной карточкой» русской литературы в мире.
5. Вечен чеховский призыв «Берегите в себе человека».
6. Художественные открытия Чехова оказали огромное влияние на литературу и театр XX века. Его драматические произведения, переведённые на множество языков, стали неотъемлемой частью мирового театрального репертуара.

Чехов создал новые ходы в литературе, сильно повлияв на развитие современного рассказа. Оригинальность его творческого метода заключается в использовании приёма под названием «поток сознания» (позже перенятого Джеймсом Джойсом и другими модернистами) и отсутствии финальной морали, так необходимой структуре классического рассказа того времени. Чехов не стремился дать ответы читающей публике, а считал, что роль автора заключается в том, чтобы задавать вопросы, а не отвечать на них.

В 1896 году, после провала «Чайки», Чехов, написавший уже к тому моменту несколько пьес, отрёкся от театра. Однако в 1898 году постановка «Чайки» Московского Художественного Театра, основанного Станиславским и Немировичем-Данченко, имела огромный успех у публики и критики. После этого Чехов вернулся к драматургии и создал ещё три шедевра: «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишнёвый сад».

Именно Чехов в своих рассказах впервые в русской литературе ярко продемонстрировал образ провинциального обывателя, лишённого всякого кругозора, жажды деятельности, благих стремлений, потребности действия. Чехов, как никто другой, показал, насколько опасным для личности и для общества является такое социальное явление, как обывательщина («Ионыч», «Учитель словесности»).

Чехов был одним из первых писателей-классиков, кто всецело обличал пошлость, нежелание жить полной, насыщенной жизнью. В чеховских произведениях мы видим нравственный призыв к внутренней свободе человека, духовному очищению. Его поздние рассказы насквозь пронизаны внутренним душевным криком: «Так больше жить невозможно!». М. Горький писал о значении творчества Чехова:

<<Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно, правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины. Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, её он осмеивал и её изображал бесстрастным, острым пером, умея найти прелесть пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, всё устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском…>>

 

Чехов-писатель и Чехов-врач

 

Чехову портрет Браза не нравился. «Говорят, что и я, и галстук очень похожи, но выражение… такое, точно я нанюхался хрену». Шарж А.Хотяинцевой

 

Портрет Чехова

Работы О. Браза, ГТГ. Из письма Чехова сестре: «Говорят, что я очень похож, но портрет мне не кажется интересным. Что-то есть в нём не моё и нет чего-то моего»

На медицинский факультет Московского университета Чехов поступил в 1879 году и окончил его в 1884 году. Он был весьма добросовестным студентом, посещавшим лекции профессоров Бабухина, Захарьина, Клейна, Фохта,Снегирёва, Остроумова, Кожевникова, Эрисмана, Склифосовского. Уже с 1881 года он начинает практику врача при докторе П. А. Архангельском в Чикинской земской лечебнице Звенигородского уезда Московской губернии. По собственному свидетельству, он «не раскаивается, что пошёл на медицинский факультет».

Окончив университет, Чехов попытался занять вакансию педиатра в одной из детских клиник, однако по неизвестной причине этого назначения не произошло.

Получив диплом врача, Чехов на дверях своей квартиры поместил табличку «Доктор А. П. Чехов», он продолжает лечить приходящих больных и посещать тяжёлых на дому. «Медицина у меня шагает понемногу. Лечу и лечу. Каждый день приходится тратить на извозчика более рубля. Знакомых у меня очень много, а стало быть, немало и больных. Половину приходится лечить даром, другая же половина платит мне пяти- и трёхрублёвки». — 31 января 1885 года М. Г. Чехову.

Однако от предложения занять постоянное место в Звенигородской больнице Чехов отказался, замещая в то же время заведующего земской больницей на время его отпуска, производя всю рутинную работу уездного врача: судебно-медицинские вскрытия, показания на судах в качестве судебно-медицинского эксперта и т. п. Наступает время, когда Чехов начинает колебаться в окончательном выборе своего призвания. Медицина становится одновременно и помехой литературе, и неиссякаемым источником для чеховских сюжетов.

В это время он ещё готовился к экзаменам на степень доктора медицины, для чего собирал материалы по истории врачебного дела, однако задуманного не довёл до конца, и уже в 1887 году он снял вывеску врача. Неизбежные неудачи лечащего врача с одной стороны и Пушкинская премия Академии наук за сборник «В сумерках» определили его окончательный выбор. Отныне медицинская практика отодвигается на второй план, хотя приватные врачебные занятия Чехов не оставляет вплоть до отъезда в Ялту в 1897 году.

В глубине души врач никогда не умирал в Чехове: «Мечтаю о гнойниках, отёках, фонарях, поносах, соринках в глазу и о прочей благодати. Летом обыкновенно полдня́ принимаю расслабленных, а моя сестра ассистирует мне, — это работа весёлая» — В. Г. Короленко, май 1888 года. Одним из мотивов поездки на Сахалин было желание «хотя бы немножко заплатить» медицине. Обследование санитарного состояния тюрем, лазаретов, бараков, местной педиатрии потрясло Чехова. Результаты его собственной работы в книге «Остров Сахалин» позволили ему сказать: «Медицина не может упрекать меня в измене. Я отдал должную дань учёности».

Мотив «измены» медицине многократно варьируется Чеховым в эти годы. То он казнит себя, называя «свиньёй» перед ней, то обыгрывает следующую антитезу: «Медицина — моя законная жена, а литература — любовница. Когда надоедает одна, ночую у другой». Но врачебная среда вовсе не упрекала Чехова в отходе писателя от медицины. В 1902 году члены Пироговского съезда врачей в Москве единодушно отблагодарили писателя за его литературную деятельность, за создание реалистичных образов медицинских деятелей в русской литературе.

А в середине 1890-х годов Чехов ещё мечтает о собственном курсе частной патологии и терапии в университете. Для чтения ему необходима учёная степень и защита диссертации. Антон Павлович предполагает в качестве таковой использовать «Остров Сахалин», но получает отказ декана факультета как в защите, так и чтении курса лекций.

Чехов добровольно принимает участие в борьбе с последствиями голода и эпидемией холеры в 1891 — 1892 годах, но постепенно практическая медицина даже в ограниченных размерах начинает тяготить писателя.

Широко известны его признания А. С. Суворину: «Ах, как мне надоели больные! Соседнего помещика трахнул нервный удар, и меня таскают к нему на паршивой бричке-трясучке. Больше всего надоели бабы с младенцами и порошки, которые скучно развешивать». (Письмо от 28 августа 1891 года). А до этого: «Отвратительные часы и дни, о которых я говорю, бывают только у врачей» — письмо от 18 августа того же года. Настроение его не меняется и в следующем году, он пишет: «Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь, — это, сударь мой, такая окрошка, от которой не поздоровится» (письмо от 16 августа 1892 года). «Нехорошо быть врачом. И страшно, и скучно, и противно. Молодой фабрикант женился, а через неделю зовёт меня „непременно сию минуту, пожалуйста“: у него <…> а у красавицы молодой <…> Старик-фабрикант 75 лет женится и потом жалуется, что у него «ядрышки“ болят оттого, что «понатужил себя». Всё это противно, должен я Вам сказать. Девочка с червями в ухе, поносы, рвоты, сифилис — тьфу!! Сладкие звуки и поэзия, где вы?» — тому же адресату, 2 августа 1893 года. Ещё один пример «чеховской тоски»: «Я одинок, ибо всё холерное чуждо душе моей, а работа, требующая постоянных разъездов, разговоров и мелочных хлопот, утомительна для меня. Писать некогда. Литература давно уже заброшена, и я нищ и убог, так как нашёл удобным для себя и своей самостоятельности отказаться от вознаграждения, какое получают участковые врачи» (письмо от 1 августа 1892 года). «Уж очень надоели разговоры, надоели и больные, особенно бабы, которые, когда лечатся, бывают необычайно глупы и упрямы». (И. И. Горбунову-Посадову, 20 мая 1893 года).

Но даже в годы литературного признания и отхода от врачебной практики Чехов ощущал свою связь с миром медицины, его интересуют успехи науки в этой области, он хлопочет за медицинские журналы «Хирургическая летопись», «Хирургия», страдавшие от недостатка средств, долгие годы он был читателем газеты «Врач» и публиковался в ней. В 1895 году он принял участие в съезде московских земских врачей, собравшихся в земской психиатрической больнице в селе Покровском.

На самом деле, Чехов-врач и Чехов-писатель непротиворечивы, просто внутри «медицинского» сознания писателя происходит смещение акцентов от частного к общему: «Кто не умеет мыслить по-медицински, а судит по частностям, тот отрицает медицину. Боткин же, Захарьин, Вирхов и Пирогов, несомненно, умные и даровитые люди, веруют в медицину, как в Бога, потому что они выросли до понятия „медицина“» — Суворину от 18 октября 1888 года. В применении к самому Чехову это означало стремление уяснить за частными симптомами неблагополучия отдельной личности сущностные причины, ведущие к возникновению условий, которые порождают эпидемии, преждевременное старение, социальную асимметрию.

Чехов начинает тяготеть к психиатрии. Такие произведения, как «Палата № 6», «Припадок» и «Чёрный монах» мог написать не просто любой пишущий врач, а именно «медицински мыслящий» в понимании Чехова писатель. И. И. Ясинский в «Романе моей жизни» свидетельствует, что Чехова «крайне интересуют всякие уклоны так называемой души». По его мнению, он стал бы психиатром, если бы не сделался писателем.

Благодаря «медицинскому» ви́дению Чехова литература обязана появлению в ней галереи неповторимых чеховских образов врачей (зачастую грубых, невежественных, равнодушных, но и чутких, ранимых, бесправных),фельдшеров, неврастеников, чеховских «хмурых людей». Его рассказы — это не «записки врача» в узком смысле, это диагноз несовершенному обществу. В качестве практикующего доктора Чехов получил обильный материал для художественных обобщений, наблюдая изнутри жизнь самых разных социальных слоёв. Как наблюдательному и умному художнику ему оставалось лишь сделать самостоятельные выводы.

Парадокс состоял в том, что изображая врачей большей частью карикатурно, в чём-то самоиронично, Чехов настаивал на гуманной сущности медицинской профессии, призывая врачей к внимательному и терпимому обращению с пациентами. Во многом благодаря Чехову в русской и мировой литературе возник литературный архетип интеллигента-врача, врача-гуманиста и подвижника.

Был награждён медалью «За труды по первой всеобщей переписи населения».

 

Чехов и украинцы

Имея украинские корни и много общаясь со своей бабушкой, украинкой Ефросиньей Шимко, и родившимся на Харьковщине отцом Чехов в дальнейшем на протяжении всей жизни относил себя к украинцам, даже в переписи указав национальность «малоросс». Такое самоопределение национальности писателем подтверждается во многочисленных письмах, где он неизменно называет себя малороссом (или общеупотребительным в то время синонимом — «хохлом»), к примеру в письме Л. А. Сулержицкому:

<<Очень рад, что Вы стали Думать иначе о нас, хохлах>>

Ф. Д. Батюшкову:

<<Видите, какой я хохол.>>

А. С. Суворину:

<<поездка — это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол.>>

А. А. Тихонову:

<<я медлитель по натуре (я хохол) и пишу туго>>

и другим.
Сильное влияние оказали на его творчество проведённые в украиноязычной среде детство и юность — дома и в гимназии братья Чеховы не раз ставили для друзей и родственников домашние постановки украинских пьес, где Антон с удовольствием исполнял разные роли. Об этом вспоминали братья Чехова и сестра. М. П. Чехов, например, писал:

<<...братья Чеховы устраивали спектакли и на малороссийском языке, в одном из которых (кажется, это была пьеса Котляревского „Москаль-Чарівник“), Антоша играл роль Чупруна.>>

В результате этого в письмах и записках Чехова постоянно встречаются не только украинские пословицы и поговорки, но и случайные украинизмы, демонстрирующие, насколько сильно украинский язык пустил корни в его повседневной речи, к примеру: «ведмедь, бджёла, голодуете, заарестовать» и прочие. Имея сильную тягу к Украине Чехов не только с удовольствием там жил и путешествовал, но и не раз приглашал друзей отдохнуть с ним в тех местах:

<<Я нанял себе дачу около города Сум на реке Псле. Место поэтическое, изобилующее теплом, лесами, хохлами, рыбой и раками. От дачи недалеко Полтава, Ахтырка и другие прославленные хохлацкие места. Понятно, что я дорого дал бы за удовольствие пригласить Вас с Вашей музой и с красками на юг и попутешествовать с Вами вдоль и поперёк Хохландии, от Дона до Днепра.>>

Нарушая законы Российской империи, Чехов рассылал друзьям и знакомым зарубежные выпуски украинской литературы, запрещённые в России Эмским указом:

<<Многоуважаемый Павел Фёдорович, посылаю Вам для библиотеки немного книг и, между прочим, три номера львовского журнала «Литературно-науковий вістник». Так как малороссийские журналы, издаваемые в Австрии, насколько мне известно, не пускаются цензурою в Россию, то придётся эти три номера держать в библиотеке под запретом.>>

Хотя не известно ни одного произведения Чехова, написанного им на украинском языке, сам писатель весьма одобрительно отзывался о переводах своего творчества на украинский язык, в частности выполненных женойМихаила Грушевского:

<<Сердечно благодарю за присланные переводы моих произведений. Будьте любезны, напишите г-же М. Грушевской, что, насколько я понимаю, переводы сделаны ею очень хорошо, если бы я знал её адрес, то поспешил бы поблагодарить её самоё.>>

 

Память

Первый в мире памятник Антону Павловичу Чехову был установлен в 1908 году в городе Баденвейлер, где писатель умер. В 1918 году, за три недели до окончания I мировой войны, этот памятник был переплавлен для нужд немецкой военной промышленности. В 1960 году там же немцами был снова воздвигнут памятник русскому писателю.<Россия и Германия: Культурные взаимоотношения вчера и сегодня. Литературная учёба, кн. 5, сентябрь — октябрь 1990 г>. Новый бюст (не повторяющий оригинал) был установлен в 1992 году с помощью сахалинцев.
Именем А. П. Чехова в 1954 году (50 лет со дня смерти) назван город в Московской области — г. Чехов (до 1954 года — станция Лопасня Московско-Курской железной дороги, в 13 км от которой в с. Мелихово у А. П. было имение)
В честь Чехова назван астероид в главном астероидном поясе.
В честь Чехова назван кратер на Меркурии.
«Чеховская» — одна из станций Московского Метрополитена в пределах Бульварного кольца (Серпуховско-Тимирязевская линия)
В память о писателе Московской городской и Московской областной организациями Союза Писателей России и Союзом писателей-переводчиков в 2004 году учреждена Памятная медаль А. П. Чехова.
В г. Баденвейлер существует «Немецкое общество имени Чехова».
По данным журнала Огонёк, Чехов входит в десятку самых «экранизируемых» классиков мировой литературы, и делит второе и третье место с Чарльзом Диккенсом.
В Москве проводится международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова. Учреждён Международной конфедерацией театральных союзов.
Гимназия № 2 им. А. П. Чехова (Таганрог) — старейшее учебное заведение Юга России (1806).
Ялтинская гимназия им. А. П. Чехова
Таганрогский государственный педагогический институт имени А. П. Чехова, Таганрог.
В 1952 году в Нью-Йорке было создано издательство имени Чехова.
В декабре 2010 года в Таганроге было создано «Чеховское общество», которое возглавил потомок Чехова — Дмитрий Михайлович Чехов, потомок дяди Чехова, Митрофана Егоровича Чехова.
Центр Образования № 170 в Москве носит имя А. П. Чехова.
Банк России 28 декабря 2009 года выпустил четыре памятные монеты разного достоинства, посвящённые 150-летию со дня рождения А. П. Чехова.

 

Февраль

 

1.Алишер Навоий-буюк ўзбек шоири, ёзувчиси ва мутафаккири (1441-1501)
2.М.Бобур- буюк ўзбек шоири ва мутафаккири

 

 

Mir  Alisher   Navoiy hayoti  va ijodi

  Alisher  Navoiy   1441-yil  9- fevralda  Xirot  shahrida  tug’ildi. Uning  otasi  G’iyosiddin   kichkina  bir  necha  qarindoshlari  temuriylar  saroyiga  yaqin  turgan  amaldor  aristokrat, buvilari  esa  temuriy  shahzodalarning  enagalari  bo’lgan.Alisher  go’dakligida  temuriy  shahzodalar  bilan  birga   tarbiyalandi. To’rt  yoshida  o’qishga  berdilar. Ziyrak  va  qobilyatli  Alisher  maktabdagi  boshqa  bolalardan  ajralib  turar  va  kattalarning  diqqatini  o’ziga  jalb  qilar  edi.

   Navoiy  Xirotda  qoldi  va  o’qishni  davom ettirdi. U  adabiy  asarlarni  qunt  bilan  o’qiy  boshladi.

Ota  va  ona  Alisherning  xar  tomonlama  bilim  olish  uchun  barcha   shart-sharoitlarni  yaratib  berdilar. Alisher  zamonasining  mashxhur  musiqashunosi  Xo’ja  Yusuf  Burxondan  musiqa  o’rgana  boshladi, Hamda  tarix, adabiyot, husnixat  va  boshqalar  bilan  jiddiy  shug’illana  boshladi. Alisher  ayniqsa  adabiyotni  sevdi. Oila  muhiti  bolaligidayoq  unda  adabiyotga  zo’r  havas  tug’dirgan  edi. Alisherning   otasi  ma’rifatparvar  kishi  va  san’at  hamda  adabiyot  muxbirlaridan   edi. Alisher  badiiy  asarlarni  o’qish  va o’rganish  bilan kifoyalanib qolmadi.

Uning  o’zi  ham  she’rlar  yoza  boshladi. Navoiyning  necha  yoshidan boshlab  she’r  yozganini  bilmaymiz.

Lekin shunisi  ma’lumki,u 10-12  yoshlaridayoq  badiiy  zavq  vadidi  hamda  ilk  she’rlari  bilan  tanilib,katta  san’atkorlar  va  olimlarning  diqqatini  o’ziga  jalb  qilgan  edi. Alisher  otadan  yosh  yetim  qoldi. U  ma’rifatparvar  hukumdor  Abulqosim  Bobur  qaramog’ida  tarbiyalana  boshladi  va  15  yoshida  Sulton   Xusayn  Bayqaro  bilan  birga  Abulqosim  Boburning  saroyida  xizmat   qila  boshladi. Abulqosim  Bobur  1456-yilda  Mashxatga  jo’nadi. Navoiy  va  Xusayn  Bayqaro  ham  Abulqosim  Bobur  bilan  Mashxatga  borib, o’sha  yerda  o’qishni  davom  ettirishadi. 1457-yilda  Abulqosim  Bobur  vafot  etadi. Navoiy  Mashxatda  qolib  o’qishni  davom  ettiradi.

Mansab va  davlat  orzusida  yurgan  Xusayn  Mirzo  Marvga  borib,taxtni  egallash  uchun   kuch   to’play  boshlaydi. Navoiy  Mashxadda  Sayid  Xasan  Ardasher  va  Kamol  Turbatiy  kabi davrning  mashhur  shoirlari  bilan  tanishadi. Navoiy  taxminan  18-19 yoshlarida  Abduraxmon  Jomiy  bilan  tanishadi. Navoiyning  bilim  saviyasi  va  adabiy  qobilyatidan  mamnun  bo’lgan  Jomiy  uni  ham  shogird, ham  farzand  deb  biladi. Ko’p  o’tmasdan  shogird  va  ustozning  munosabaatlari  ikki  ulug’ shoir  va  mutaffakkirning do’stligi va hamkorligiga    aylandi. Navoiyning  otasidan  qolgan  mol-mulkni  musodara  qildirgan. Navoiy  qattiq moddiy  qiyinchiliklarga  duch  kelgan. Navoiy  shu  axvolda  Samarqandga  keldi. Samarqandda  ham dastlabki payitlarda  moddiy  qiyinchilikda  yashadi,lekin  shunga  qaramay,Samarqand  madrasalariga  qatnadi,ilm-fan, san’at va  adabiyot  axli  bilan  yaqinlashdi,bilim  saviyasi  iste’dodi  va  qobilyati  bilan  tez  orada  obro’  va  e’tibor  qozondi. Navoiy  Samarqandda  Sakkokiy  va  boshqa  shoirlarning  badiiy  merosi  bilan  yaqindan  tanishdi.

Samarqanddagi madaniy yodigorliklar, ayniqsa Ulug’bek Observatoriyasi va Uluf’bek  madrasasi  unda  katta taassurot  qoldirdi.

Navoiy  keyinchalik  bu  taassurotlarini  o’z  asarlarida, jumladan,  ,,Xamsa’’sida  ifodaladi.

Navoiy  Samarqandda  1469-yilga  qadar  turdi. Toju-taxt orzusida  yurgan  Xusayn  Bayqaroning  Xirot  taxtini  egallab  olishi  uchun  shu  vaqtlarda  qulay  bir  voqea  yuz  berdi.1468-yilningoxirlarida  Abusaid  G’arbiy  Eronni  egallash  uchun  jang  olib  boradi. Jangda  Abusaidning  qo’shini  yengilib, uning  o’zi  o’ldiriladi. Shu  vaqtda  Xirot  ostonalariga  yaqinlashib  qolgan  Xusayn  Bayqaro  fursatdan  foydalanib,1469-yil  Xirotga  kiradi  va  taxtni  egallaydi. Xuddi  o’sha  yilning  aprel  oyida  Navoiy  Xirotga  qaytib  keladi. Alisher  Navoiydek  obro’li  va  tadbirli  kishilarga  muxtoj  bo’lgan  Xusayn  Bayqaro  Navoiyning  Xirotga  qaytishidan  mamnun  bo’lib, uni  saroyga  chaqirdi  va  muxirdorlik  vazifasini  topshirdi. Bu  mansab  eng  katta  mansablardan  biri  bo’lib,davlatning  xar  qanday  xujjatini  muxirdor  orqali  rasmiylashtirilar,muxirdor  muxr  bosar  va  imzo  chekar  edi.Muxirdorlik  vazifasi  Navoiyning  ijodiy  ishlari  bilan  ko’proq  shug’illanishiga  imkon  bermas  edi. Shuning  uchun  u  bu  vazifadan  istefo  berdi. Lekin  Xusayn  Bayqaro  o’z  davlat  apparatida  Navoiydek  tadbirli  va  donishmand  kishining  bo’lishini  zarur  deb  xisoblab,oradan  ko’p vaqt  o’tar-o’tmas,Navoiyni  amirlik yani  vazirlik  vazifasiga  tayinladi.Xusayn Bayqaro  bilan  uning  o’g’illari  o’rtasidagi  nizo-adovatlarni  bartaraf  qilishga  harakat  qilar edi.Ayniqsa u obodonchilik va  madaniy  xayot  sohasida  juda  katta  xizmatlar  qildi.  Alisher  Navoiy  o’z  atrofiga  olimlar,yozuvchilar va  san’atning turli  soxalaridagi  kishilarni  jalb  etdi.

Mashxur  rassom  Bexzod,xattot Sulton Ali  kabi  kishilar  xam  bevosita  Navoiyning  xomiyligida  kamolga  yetgan

edilar.Navoiy  olim,san’atkor  va  yozuvchilardan  unumli  ishlashni,o’z  qobilyati va imkoniyatlaridan  to’g’ri  foydalanishni  talab  qilar  edi. U ijodiy  ishga  beparvolik  bilan  qarovchi, shoshma-shosharlik  bilan  yuzaki  ish  qiluvchi  kishilarni  yoqtirmas, ularga  qattiq  tanbex  berar edi. U  ham  marhamatli,ham  talabchan  ustoz  edi.

Navoiy  vazirlik  vaqtidan  ham,undan  keyin  ham  obodonchilikka  katta  ahamiyat  berdi. Podsholikning  dastlabki  yillarida  Xusayn  Bayqaro  Navoiyning  obodonchilik  sohasidagi  faoliyatini  qo’llab-quvvatladi,davlat  xazinasidan  mablag’ ajiratdi. Shu  bilan  birga, Navoiy  obodonchilik  ishlariga  o’z  mablag’ini  ayamay  sarf  etdi. Samarqandda  juda  muhtojlikda  yashagan  Navoiy  Xirotga  qaytganidan  keyin,otasidan  qolgan mol-mulkga  ega  bo’ldi, Xusayn  Bayqaro  unga  Xirot, Sabzavor  va  boshqa  joylardan  katta  mulk  ajiratib  berdi. Navoiy ko’pchilik  asarlarni  o’zbek  tilida  yozib, bu tilning  badiiy  durdonalar  yaratish  uchun  katta  imkoniyatlarga  ega  ekanini  ko’rsatib  berdi,o’zbek yozuvchilari  oldiga  o’z  ona  tilida ijod  etish  vazifasini  qo’ydi. Ularga  bu  yo’lda  xar  jixattan  yordam berdi. Shu bilan  birga,u  fo’rs – tojik  tilini  ham  o’z  ona  tilidek  sevdi, bu  tilda  ham  ajoyib  asarlar  yaratdi  va  fors - tojik  shoirlariga  katta  ehtirom  bilan  yondashdi, ular  bilan  ijodiy  xamkorlik  qildi,arab  tili  va  uning  leksikasi   bilan  shug’illandi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Navoiy  dastlab  lirik  she’rlari  bilan  keng  shuhrat  qozona  boshladi.

1465 – 66 yillardayoq  Navoiyning  kitobxonlari  uning she’rlarini to’plab,devon  tuzadilar. Navoiyning  o’zi  esa  1470-yilning  boshlarida  birinchi  devoni  ,,Badoyul  bidoya’’ni  tuzdi. Keyinroq,1476 – 1483 yillar  orasida, ikkinchi  devonni  ,,Navodirun-nixoya’’ni yarati.

Lirik turda katta tajriba orttirib,shuhrat qozongan  Navoiy,  endi  o’zbek  tilida  yirik  epik  asarlar  yaratish  vazifasini  o’z oldiga  qo’ydi.Vazirlik  mansabidan  iste’fo  berganidan keyin  ,,Xamsa’’yozishga  tayyorlana  boshladi.U oz vaqt  davomida  ,,Xamsa’’uchun  kerakli  barcha materiallarni  to’pladi. Nizomiy,Xisrav Dexlaviy va boshqa  shoirlarning ,,Xamsa’’si  yoki  ,,Xamsa’’sikli bo’yicha yaratga aloxida  dostonlarini,xalq  og’zaki  ijodi  hamda  tarix  asarlarini mukammal  o’rganib  chiqdi  va ,,Xamsa’’ yozish  fikrini  Abduraxmon Jomiyga  aytdi. Jomiy  uning  maqsadi  va  rejalarini  maqulladi, maslaxatlar  berdi. Navoiy  148-yilda   ,,Xamsa’’ni  yozishga  kirishdi. U  ,,Xamsa’’ni  yozish  uchun  juda  qisqa  muddat – ikki  yildan sal ko’proq  vaqt  sarf  qildi.1483-yilda  ,,Xamsa’’ning  birinchi  dostoni  ,,Xayratul – abror’’,1484-yilda  ,,Farhod  va Shirin’’,  ,,Layli  va  Majnun’’,  ,,Sab’ai  sayyor’’,  1485-yilda  ,,Saddi  Iskandariy’’  dostonlarini  yozdi. Bu  dostonlarida  u  davirning  juda  muhim  muammolarini  qo’ydi,o’rta  asrning  ilg’or  mutaffakiri  sifatida  progressiv  fikr-qarashlarini  ilgari  surdi.

1501-yilning  3  yanvarida  Alisher  Navoiy  vafot etdi. Butun  Xirot  qattiq  motam  tutdi. Musubatli xabar  tezda  butun  Xurosonga,Movvarunnaxirga  va boshqa  joylarga  borib  yetdi.

                     

Navoiy    Lirikasi

Alisher  Navoiy  ulug’  lirik  shoirdir.U  Saddiy,Xofiz, Xisrav  Dexlaviy  va  Abduraxmon  Jomiy  kabi  mashxur   sharq  lirik  shoirlarining,Xorazimiy,Sayfi  Saroiy,Atoiy, Sakkokiy va  Lutfiy  kabi  o’zbek  dunyoviy  adabiyoti  namoyondalarining  eng  yaxshi  adabiy  an’analarini  davom  ettirdi  va  rivojlantirdi, xalq  poetik  ijodiyotining  g’oyaviy-badiiy  boyliklaridan  unumli  foydalandi. Badiiy  adabiyotning  hayotga,jamiyat  extiyojlariga xizmat  qilish  uchun  kurashgan  Navoiy  lirik  poeziyaning  tematikasi, g’oyaviy  motivlari  va  obrazlari  sistemasini  boyitdi, takomillashtirdi.

Navoiy  juda  katta  va  boy  lirik  xazina yaratib  qoldirdi. Bu  lirik  xazinaning  asosiy  45  ming  misraga  yaqin  o’zbek  tilidagi  sherlarini  o’z  ichiga  olgan ,,Xazoyinul  maoniy’’  va  12  ming  misradan  ziyod  fors-tojik  tilidagi  she’rlarni  o’z  ichiga  olgan  ,,Devonni  Foniy’’, fors-tojik  tildagi  6  falsafiy  qasidadan  iborat.

  

 

Zahiriddin Muhammad Bobur 
(1483-1530)

«Bobur fe’li-sajiyasiga ko‘ra Sezarga qaraganda sevishga arzigulikdir». 

Eduard Xolden 

Bobur (taxallusi; to‘liq ismi Zahiriddin Muhammad ibn Umarshayx Mirzo) (1483.14.2, Andijon 1530.26.12, Agra) — o‘zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili: buyuk shoir; tarixchi, geograf; davlat arbobi, iste’dodli sarkarda; boburiylar sulolasi asoschisi, temuriy shahzoda.

Boburning otasi — Umarshayx Mirzo Farg‘ona viloyati hokimi, onasi — Qutlug‘ Nigorxonim Mo‘g‘uliston xoni va Toshkent hokimi Yunusxonning qizi edi. Boburning onasi o‘qimishli va oqila ayol bo‘lib, Boburga hokimiyatni boshqarish ishlarida faol ko‘mak bergan, harbiy yurishlarida unga hamrohlik qilgan. Umarshayx Mirzo xonadoni poytaxt Andijonning arki ichida yashar edi. Hokim yoz oylari Sirdaryo bo‘yida, Axsida, yilning qolgan faslini Andijonda o‘tkazardi.

Boburning yoshligi Andijonda o‘tgan. Bobur barcha temuriy shahzodalar kabi maxsus tarbiyachilar, yirik fozilu ulamolar ustozligida harbiy ta’lim, fiqh ilmi, arab va fors tillarini o‘rganadi, ko‘plab tarixiy va adabiy asarlar mutolaa qiladi, ilm-fanga, she’riyatga qiziqa boshlaydi. Dovyurakligi va jasurligi uchun u yoshligidan «Bobur» («Sher») laqabini oladi.

Bobur otasi yo‘lidan borib, mashhur sufiy — Xoja Ahrorga ixlos qo‘yadi va uning tariqati ruhida voyaga yetadi, umrining oxiriga qadar shu e’tiqodga sodiq qoladi. Keyinchalik, «Boburnoma» asarida Bobur Xoja Ahror ruhi bir necha bor uni muqarrar halokatdan, xastalik va chorasizliqdan xalos etganini, eng og‘ir sharoitlarda rahnamolik qilganligini ta’kidlaydi. Otasi Axsida bevaqt, 39 yoshida fojiali halok bo‘lgach, oilaning katta farzandi, 12 yoshli Bobur valiahd sifatida taxtga o‘tiradi (1494 yil iyun).

Movarounnahr 15-asr oxirida o‘zaro nizolashayotgan temuriy shahzodalar yoki mulkdor zodagonlar boshchilik qilib turgan, deyarli mustaqil bo‘lib olgan ko‘pdan-ko‘p viloyatlarga parchalanib ketgan edi. Movarounnahr taxti uchun kurash avjga chiqqan, turli siyosiy fitnalar uyushtirilmoqda edi. Buning ustiga Umarshayx Mirzoga tobe bir necha bek va hokimlar yosh hukmdorga (Boburga) buysunishdan bosh tortadilar. Ularning ayrimlari Boburning ukalarini yoqlasa, ba’zilari mustaqillik da’vosini qiladi, yana boshqa birlari Boburga raqib, boshqalari amaki, tog‘alariga qo‘shilib, uni jismonan yo‘qotish payiga tushadi. O‘z amakisi va tog‘asi bo‘lmish Sulton Ahmad Mirzo bilan Sulton Mahmudxon xurujlarini daf qilgan Bobur hukmronligining dastlabki 2—3 yilida mavqeini mustahkamlash, bek va amaldorlar bilan o‘zaro munosabatni yaxshilash, qo‘shinni tartibga keltirish, davlat ishlarida intizom o‘rnatish kabi muhim chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Boburning dastlabki siyosiy maqsadi Amir Temur davlatining poytaxti, strategik va geografik jihatdan muhim bo‘lgan Samarqandni egallash va Movarounnahrda markazlashgan kuchli davlatni saqlash, mustahkamlash hamda Amir Temur saltanatini qayta tiklashdan iborat edi. Bu paytda, qisqa muddat ichida Samarqand taxtiga uchinchi hukmdor kelgan edi. Sulton Ahmad Mirzo vafoti (1494 yil iyul) dan keyin taxtga o‘tirgan Sulton Mahmud Mirzo Samarqandda davlatni 5—6 oydan ortiq idora etmadi — qisqa muddatli kasallikdan so‘ng 43 yoshida vafot etdi. Uning o‘rniga Buxoroda hokim bo‘lgan o‘g‘li Boysung‘ur o‘tiradi. 1495—96 yillarda Bobur Samarqandga ikki marta muvaffaqiyatsiz yurish qiladi. 1497 yil kuzida u Samarqand atrofidagi bir qancha joylarni va 7 oylik qamaldan so‘ng Samarqandni egallaydi, Boysung‘ur Qunduzga qochadi. Shahar qamal tufayli nihoyatda og‘ir kunlarni boshidan kechirmoqda edi. Hatto ekkulik don ham topish mushkul edi. Bobur qo‘shinni ta’minlashda katta qiyinchiliklarga duch keldi. Navkarlaridan ayrimlari Andijon va Axsi tomon qochib ketadilar. Buning ustiga Andijonda qolgan ayrim beklar Boburdan yuz o‘girib, uning ukasi Jahongir Mirzo tarafiga o‘tadilar. Andijondan ko‘ngli notinch bo‘lgan va iqtisodiy qiyinchiliklarga uchragan, ayni zamonda og‘ir xastalikni boshidan kechirgan Bobur Samarqandni yuz kun idora etgandan so‘ng, uni tark etishga qaror kiladi. Ammo Xo‘jandga yetganda Andijon ham qo‘ldan ketib, muxoliflar ixtiyoriga o‘tganini eshitadi. Boburning Toshkent hokimi, tog‘asi Mahmudxon ko‘magida Andijonni qayta egallashga urinishi natija bermaydi,

Bu muvaffaqiyatsizlik Bobur qo‘shiniga salbiy ta’sir etib, ko‘pchilik bek, navkarlar (700—800 kishi) Boburni tark etadi. O‘ziga sodiq kishilar (200—300) bilan qolgan Bobur ma’lum muddat Xo‘jandda turgach, Toshkentga — Mahmudxon huzuriga kelib, Andijonni qaytarib olish rejasini tuza boshlaydi. Ma’lum muddat o‘tgach, Bobur Xo‘jandga qaytadi, ko‘p o‘tmay, Marg‘ilonni qo‘lga kiritadi hamda Andijonni egallash tadbirlarini ko‘radi. Nihoyat, 2 yildan so‘ng (1498 yil iyun) uni qayta qo‘lga kiritadi. Bobur ukasi Jahongir Mirzo bilan sulh tuzib, uning ixtiyorida «Xo‘jand suvining Axsi tarafi viloyatlarini...» qoldiradi, Andijon tarafi viloyatlarini o‘z tasarrufiga oladi.

Temuriylarning o‘zaro urushlari kuchaygan kezlarda Shayboniyxon Movarounnahrni istilo qilishga kirishadi. U 1499 yil Jizzax va Samarqand orqali Qarshi va Shahrisabzgacha bosib boradi, katta o‘lja bilan Dashti Qipchoqqa qaytadi. Oradan ko‘p o‘tmay,katta kuch bilan Movarounnahrga qaytgan Shayboniyxon Buxoro va Qorako‘lni egallaydi (1499), Sulton Ali Mirzo kaltabinlik bilan Samarqandni Shayboniyxonga jangsiz topshiradi (1500). Biroq, shahar aholisi va zodagonlarining ma’lum qismi temuriylar hukmdorligini tiklash tarafdori edi. Ular Farg‘ona hokimi Boburga maktub yo‘llab, Samarqandni ishg‘ol qilishga da’vat etganlar.

Bobur 1500 yil kech kuzida o‘z qo‘shini (240 kishi) bilan Samarqandga yetib kelgach, aholi unga peshvoz chiqib, shahar darvozalarini ochib beradi. Shayboniyxonning shahar himoyasi uchun qoldirgan 600 nafar askari qirib tashlanadi. Shayboniyxon Buxoroga chekinadi. Qisqa vaqt ichida Samarqandning barcha tumanlari, Qarshi va G‘uzor shahrilarida Bobur hokimligi e’tirof etiladi. Ammo shaharda oziq-ovqat zahiralari tugab, ocharchilik boshlangan edi. Bundan xabar topgan Shayboniyxon katta kuch to‘plab, yana Samarqandga yurish boshlaydi. 1501 yil aprelda Zarafshon bo‘yidagi Saripul qishlog‘i yaqinida bo‘lgan jangda Bobur qo‘shinlari yengiladi. Bobur Samarqandga chekinadi. Shahar yana qamal qilinib, u to‘rt oy davom etadi. Qamalda qolgan shahar aholisining ochlikdan tinkasi quriydi, Bobur 1501 yilning 2-yarmida noilojlikdan Samarqandni tark etib, Toshkentga, Mahmudxon huzuriga yo‘l oladi.

Bobur Temuriylar saltanatini himoya qilish va uni saqlab qolish uchun astoydil harakat qilib, Shayboniyxonga qarshi bir necha yil davomida muttasil kurash olib borsa-da, ammo mamlakatda hukm surgan og‘ir iqtisodiy tanglik va siyosiy parokandalik sharoitida maqsadiga erisha olmaydi. 1503 yil Toshkent xoni Mahmudxon, Bobur va qalmoqlarning birlashgan qo‘shini Shayboniyxon tomonidan Sirdaryo bo‘yida tormor qilinadi. Bobur Samarqand taxti uchun kurashayotgan paytda Andijonni Sulton Ahmad Tanbal egallab oladi. 1501—04 yillarda Bobur Farg‘ona mulkini qaytarib olish uchun Sulton Ahmad Tanbal, Jahongir mirzolarga qarshi olib borgan kurashi muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Temuriylarning to‘xtovsiz janglari va og‘ir soliqlaridan toliqqan xalq Boburni qo‘llamadi va u Movarounnahrni tark etishga (1504 yil iyun) majbur buladi.

Bobur 200—300 navkari bilan Hisor tog‘lari orqali Afg‘onistonga o‘tadi va u yerdagi ichki nizolardan foydalanib G‘azni va Kobulni egallaydi. Bobur Kobulni egallagach, mustaqil davlat tuzishga jadal kirishadi, qo‘shinni tartibga keltiradi, qattiq ichki intizom o‘rnatadi. Kobulga, umuman Afg‘onistonga Bobur o‘z yurti kabi qaradi, qurilish, obodonlashtirish, kasbu hunar va qishloq xo‘jaligini rivojlantirish ishlarini boshlab yuboradi. «Bog‘i Shahroro», «Bog‘i Jahonoro», «O‘rtabog‘», «Bog‘i vafo» va «Bog‘i Bobur» kabi oromgoxlar tashkil etdi. Shahar ichidagi Bolo Hisor qal’asini o‘z qarorgohiga aylantirib, uni qayta ta’mirlatdi, yangi imoratlar qurdirdi va oilasi bilan shu qal’ada yashadi. Uning Humoyun, Gulbadanbegim, Komron va Hindol ismli farzandlari shu yerda tug‘iladi. 1506 yil bahorda vafot etgan Qutlug‘ Nigorxonim Mirzo Ulug‘bek shu yerda bunyod ettirgan «Bog‘i Navro‘ziy»ga dafn etiladi.

Bobur Afg‘onistonda bir fotih sifatida emas, balki shu yurt, el obodonligi va ravnaqi uchun jon kuydirgan tadbirli hukmron sifatida qizg‘in faoliyat ko‘rsatdi, uning manfaatlari yo‘lida odilona va oqilona ish tutdi. Afg‘onistondagi amaliy faoliyatiga ko‘ra, Bobur butun Xuroson va Movarounnahrda qudratli davlat boshlig‘i va muzaffar sarkarda sifatida katga obro‘ orttira bordi, mintaqadagi siyosiy hayot e’tiborli o‘ringa ko‘tarildi. Shayboniylarning tobora kuchayib borayotgan yurishiga qarshi birgalikda chora ko‘rish masalasida Sulton Husayn Boyqaro barcha temuriy hukmdorlar qatorida Boburni ham maslahat yig‘iniga maxsus taklif etishi ana shunday yuksak nufuzni ko‘rsatuvchi dalildir. Bobur shu taklif bo‘yicha Hirotga otlanadi. Husayn Boyqaroning to‘satdan vafot etishiga (1506) qaramay, u Hirotga boradi va temuriy hukmdorlar bilan uchrashib muzokaralar o‘tkazadi. Temuriy hukmdorlarning birlashib Shayboniyxon qo‘shinlariga to‘siq qo‘yish rejalari amalga oshmaydi va tez orada birin-ketin mag‘lubiyatga uchrab, saltanatni batamom qo‘ldan chiqaradilar.

1507 yil boshlarida Bobur Hindistonga yurish boshlaydi. Ammo, bu urinishi muvaffaqiyatsiz tugab, yana poytaxt Kobulga qaytadi.

Bobur Movarounnahr va Xurosondagi siyosiy vaziyat va urush harakatlarini kuzatib boradi, o‘z qo‘shinlarini doimo shay tutadi. Shayboniyxon Xurosonning yirik markazlarini qo‘lga kiritgach, Eronni zabt etish uchun yurish boshlaydi. Ammo, Eron shohi Ismoil Safaviy bilan qattiq to‘qnashuvda (1510) yengiladi, o‘zi ham Marvda halok bo‘ladi. Shoh Ismoil Xuroson va Movarounnahrga qo‘shin kiritib shayboniylarga ketma-ket shikast yetkaza boshlaydi. Bobur shoh Ismoil bilan harbiy-siyosiy ittifoq tuzib, 1511 yil bahorida Hisorni, yozida Buxoroni, oktyabr boshida esa Samarqandni yana qo‘lga kiritadi. Boburning shia mazhabidagi eroniylar ra’yi bilan ish tutishi aholida norozilik tug‘diradi. 1512 yil 28 aprelda Ko‘li malik jangida Ubaydulla Sulton boshliq shayboniylardan yengilgan Bobur Hisor tomon ketadi. 1512 yil kuzida Bobur shoh Ismoil yuborgan Najmi Soniy laqabli lashkarboshi bilan Balxda uchrashib, Amudaryodan kechib o‘tib, avval Huzar (G‘uzor) qal’asini oladi, so‘ng Qarshiga yurish qiladi, shahar uzoq muddatli qamaldan so‘ng taslim bo‘ladi, shahar himoyachilari qattiq jazolanadi. 1512 yil 24 noyabrda G‘ijduvon jangida Bobur shayboniylardan yana yengilib, Kobulga qaytishga majbur bo‘ladi. Bobur Movarounnahrni egallash ilinjidan uzil-kesil umidini uzadi va butun e’tiborini Hindistonga qaratadi.

1519 yil bahoriga kelib Bobur Hindistonni zabt etish rejalarini amalga oshirishga kirishadi va keyingi 5—6 yil davomida bir necha yurishlar uyushtiradi. Nihoyat, 1526 yil aprelda Panipatda asosiy raqibi, Dehli sultoni Ibrohim Lo‘diyning yuz ming kishilik qo‘shinini 12 minglik askari bilan tor-mor qiladi hamda Dehlini egallaydi. Oradan ko‘p o‘tmay, ikkinchi yirik hind sarkardasi Rano Sango ustidan ham zafar qozonib, Shimoliy Hindistonning Bengaliyagacha bo‘lgan qismini o‘ziga bo‘ysundiradi. Agrani o‘ziga poytaxt sifatida tanlagan Bobur katta qurilish va obodonchilik ishlarini boshlab yuboradi. Shu tariqa Bobur Hindistonda uch yarim asrga yaqin hukm surgan qudratli boburiylar sulolasiga asos soladi.

Bobur Hindistonda ham, xuddi Afg‘onistonda bo‘lganidek, ko‘plab ijtimoiy-xayrli ishlarni amalga oshirdi, mamlakat taraqqiyotiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Tarqoqlik va parokandalikka, o‘zaro ichki nizo, qirg‘inlarga barham berib, viloyatlarni birlashtirdi, markazlashgan davlatni mustahkamlash va yurtni obodonlashtirishga, ilmu hunar va dehqonchilikni rivojlantirishga katta e’tibor qaratdi. Qurilish ishlariga boshchilik qildi.

Boburning o‘z guvohligiga ko‘ra, shoir sifatida ijodiy faoliyati Samarqandni ikkinchi marta egallagan vaqtda boshlangan; «Ul fursatlarda biror-ikkirar bayt aytur edim», deb yozadi u. Bobur Samarqanddaligining ilk oylarida Alisher Navoiy tashabbusi bilan ular o‘rtasida yozishma boshlanadi. Bobur atrofida ijodkorlar to‘plana boshlashi ham shu yillarga to‘g‘ri keladi. Jumladan, Binoiy, Abulbaraka va Bobur o‘rtasidagi ruboiy mushoirasi Samarqanddagi qizg‘in adabiy hayotdan darak beradi. Umuman, davlat arbobi va ko‘p vaqti jangu jadallarda o‘tgan sarkarda sifatida ijtimoiy faoliyatining eng qizg‘in davrida ham, shaxsiy hayoti va davlati nihoyatda murakkab va xatarli sharoitda qolgan chog‘larida ham Bobur ijodiy ishga vaqt topa bilgan, ilm, san’at va ijod ahlini o‘z atrofiga to‘plab, homiylik qilgan, ularni rag‘batlantirgan.

O‘tmish adabiyot va tarix, musiqa va san’atdan yaxshi xabardor bo‘lgan, diniy ta’limotga chin ixlos qo‘ygan Bobur har doim olimu fozillar davrasida bo‘ldi, xususan ijod ahliga, kasbu hunar sohiblariga samimiy ehtirom ko‘rgazib homiylik qildi, ularni moddiy va ma’naviy rag‘batlantirib turdi. Ijod va san’at ahliga bunday mehrli munosabat aslo bejiz bo‘lmagan. Bobur tabiatan ijodkor edi. Yigitlik yillaridan boshlab to umrining oxirigacha samarali ijodiy ish bilan shug‘ullandi, har qanday sharoit va vaziyatlarda ham ijoddan to‘xtamadi, natijada, har jihatdan muhim boy ilmiy va adabiy meros qoldirdi.

Bobur 18—19 yoshlarida ruboiy va g‘azallar yoza boshlagan. Uning «Topmadim» radifli g‘azali va «Yod etmas emish kishini g‘urbatda kishi» misrasi bilan boshlanuvchi ruboiysi o‘sha yillardagi hayoti bilan bog‘liq.

Boburning ulkan san’atkorligi shundaki, shaxsiy kechinmalarini jiddiy umumlashma darajasiga ko‘tara oladi va natijada asarlarida olg‘a surilgan g‘oyalar umuminsoniy qadriyatlar darajasiga ko‘tariladi. Bobur ijodida, xususan, she’riyatida kindik qoni to‘kilgan ona yurtini dildildan qo‘msash, uning tuprog‘iga talpinish, g‘ariblik azoblaridan o‘tli hasrat, yoru diyor soginchi va visol ilinji, taqdir zarbalari va turmush uqubatlari, zamona nosozliklaridan nola badiiy tahlil etiladi.

Bobur ijodida ishq-muhabbat, sevgi-sadoqat, visol va hijron mavzui ham salmoqli o‘rin tutadi. Uning g‘azal va ruboiylarida, tuyuq va masnaviylarida ma’shuqaning maftunkor go‘zalligi, beqiyos husnu latofati, sharqona odobu axloqi, nozu karashmasi yengil va o‘ynoqi, musiqiy va ravon misralarda katta mahorat bilan tarannum etiladi.

Boburning o‘z she’riy asarlarini to‘plab, devon holiga keltirgan sanani ko‘rsatuvchi aniq tarixiy ma’lumotlar ma’lum emas. Ammo «Boburnoma»ning 1518—19 yillar voqealari bayoniga bag‘ishlangan faslida Bobur devonini Kobuldan Samarqandga yuborganligi to‘g‘risida so‘z boradi. Demak, shu yillarda uning devoniga tartib berilgan va mazkur devon Movarounnahrda ham tarqalgan.

Hozirda uning 119 g‘azali, bir masnu she’ri, 209 ruboiysi, 10 dan optik tuyuq va qit’alari, 50 dan ortiq muammo va 60 dan ziyod fardlari aniqlangan. Devoni tarkibida umumiy hajmi 270 baytdan iborat 8 masnaviy ham o‘rin olgan.

Hindiston yurishlari davri (1521)da Bobur «Mubayyin» asarini yaratdi. Masnaviy tarzida yozilgan, islom huquqshunosligi va shariat aqidalariga bag‘ishlangan bu asarda Movarounnahr va Hindistonga oid o‘sha davr ijtimoiy-iqtisodiy hayoti bo‘yicha qiziqarli ma’lumotlar ham jamlangan. Valiahd Humoyun va Komron Mirzolarga dasturulamal sifatida mo‘ljallangan «Mubayyin»da, ayni zamonda, namoz, zakot va haj ziyorati to‘g‘risida ham shar’iy mezonlar bayon qilingan. Shu yillarda Bobur Sharq she’riyatining asosiy masalalaridan biri aruz vazni, uning nazariyasi va amaliyotiga oid ilmiy risolasini yakunlaydi. Bobur nomini dunyoga mashhur qilgan shoh asari «Boburnoma» ustidagi ijodiy ishini 1518—19 ylarda boshlagan.

Boburning yuqorida keltirilgan asarlaridan tashqari, «Xatti Boburiy», shuningdek musiqa san’ati va harb ishlariga maxsus bag‘ishlangan qator risolalari ham bo‘lgan. Ammo keyingi ikki asar matni hanuz topilgan emas. «Xatti Boburiy»da muallif arab alifbosini tahrir etib, yozuvni soddalashtirish va osonlashtirish maqsadida uni turkiy til va talaffuz mezonlariga moslashtirgan.

1526 yil 21 dekabrda Boburga qarshi suiqasd uyushtiriladi. Mahv etilgan Ibrohim Lo‘diyning onasi oshpazlar bilan til biriktirib, uning ovqatiga zahar qo‘shtiradi. Shuning asoratimi yoki ko‘p yillik mashaqqatli va qo‘nimsiz hayot ta’sirimi, har holda keyingi yillarda Bobur tez-tez kasalga chalinib turadi. 1527 yil oktyabrda Bobur yana xastalikka uchragach, umrining oxirlab qolganini his etadi. Shunda Bobur o‘zi e’tiqod qo‘ygan Xoja Ahror Valiyga ixlos bilan uning nasrda bitilgan «Volidiya» asarini she’riy tarjima qiladi. Boburning mohir tarjimon sifatidagi qobiliyati namoyon bo‘lgan 243 baytli bu asar katta ijodiy ilhom bilan juda qisqa muddatda yakunlangan. Boburning o‘z e’tiroficha, tarjima tugashi hamonoq batamom sog‘ayib ketgan. Bu yillarda u «Boburnoma» fasllari ustida ishlashni davom ettirdi, yangi-yangi g‘azal-ruboiylar yaratdi, o‘z iborasi bilan aytganda, «Hindistong‘a kelgali aytqon ash’orni» tartibga solib, shuningdek, «Volidiya» tarjimasini, «Xatti Boburiy» bilan bitilgan namuna va qit’alarni Movarounnahr va Afg‘onistonga, Xumoyun, Xoja Kalon, Hindol va boshqaga yubordi. Humoyun Mirzoga atalgan ijtimoiy-axloqiy masalalarni tahlil etuvchi mashhur maktubi ham Bobur ijodiy faoliyatining yorqin qirralaridan biri bo‘ldi.

Bir necha muddat oldin podsholikni Humoyunga topshirgan Bobur 47 yoshida o‘zi asos solgan saltanat poytaxti Agrada vafot etdi va o‘sha yerda dafn etildi, keyinchalik (1539), vasiyatiga muvofiq xoki Kobulga keltirilib, o‘zi bunyod ettirgan «Bog‘i Bobur»ga qo‘yildi.

Bobur O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng o‘z yurtida haqiqiy qadr-qimmat topdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga ko‘ra 1993 yilda Bobur tavalludining 510 yilligi tantanali nishonlandi. Andijon shahrida Bobur nomida universitet, teatr, kutubxona, milliy bog‘ («Bog‘i Bobur») bor. Bobur milliy bog‘i majmuasitsa «Bobur va jahon madaniyati» muzeyi, shoirning ramziy qabr-maqbarasi bunyod etilgan. Shahar markazida (muallifi Ravshan Mirtojiev) va Bobur bog‘idagi yodgorlik majmuida (muallifi Qodirjon Salohiddinov) shoirga haykal o‘rnatildi. Andijondagi markaziy ko‘chalardan biriga, shuningdek Toshkentdagi istirohat bog‘i va ko‘chaga, Andijon viloyati, Xonobod shahridagi istirohat bog‘iga Bobur nomi berildi. O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Bobur nomidagi medali ta’sis etildi. Sharqshunos olim Ubaydulla Karimov bu medalning birinchi sovrindori bo‘ldi.

Andijonlik tabiatshunos olim Zokirjon Mashrabov rahbarlik qiladigan Xalqaro Bobur jamg‘armasi (1993.23.12) Bobur ijodini o‘rganishda katta ishlarni amalga oshirdi. Jamg‘armaning ilmiy ekspeditsiyasi 10 dan ortiq Sharq mamlakatlari bo‘ylab avtomobilda ilmiy safarlar uyushtirib, 200 ming km dan ortiq masofani bosib o‘tdi, Bobur va boburiylar qadamjolari, ularning ilmiy merosiga oid yangi ma’lumotlar to‘plab, ularni ilmiy iste’molga kiritdi. Mazkur ma’lumotlar asosida 10 dan ziyod ilmiy, hujjatli, badiiy asarlar (Z. Mashrabov, S. Shokarimov: «Asrlarni bo‘ylagan Bobur»; S. Jalilov: «Boburning Farg‘ona davlati», «Bobur va Andijon»; Qamchibek Kenja: «Hind sorig‘a»; X. Sultonov: «Boburning tushlari», «Boburiynoma»; R. Shamsuddinov: «Boburiylar izidan», «Boburiylar sulolasi»; T. Nizom: «Uch so‘z»), 10 ga yaqin hujjatli, videofilmlar (F. Rasulov: «Bobur izidan», «Muqaddas qadamjolar»; T. Ro‘ziev: «Bobur salomi», «Bobur nomidagi Xalqaro ilmiy ekspeditsiya»; T. Hamidov: «Iftixor» va h.k.) yaratildi. Jamg‘armaning Lohur (Pokiston), Haydarobod (Hindiston), Abu Dabi (Birlashgan Arab Amirliklari), Moskva (RF), O‘sh (Qirg‘iziston), Toshkent, Namangan (O‘zbekiston) shahrilarida bo‘limlari mavjud. 1998 yil Jamg‘armaning boburshunoslik sohasidagi xalqaro mukofotlari ilk marta Pirimqul Qodirov, Sabohat Azimjonova, G‘aybulloh as-Salom, Ne’matilla Otajonov, Xayriddin Sultonov, Eyje Mano (Yaponiya), Muhammadali Abduqunduzov, Maqsud Yunusov, Shafiqa Yorqin (Afg‘oniston), Ma’murjon To‘xtasinov, Ravshan Mirtojiev, Majid Tursunov, Rahmonjon Azimov, Muhammadjon Mirzaevga berildi.

 

Март

 

1. Ўзбек халқининг севимли шоираси, таниқли жамоат арбоби Зулфия Исроилова таваллудининг 100 йиллиги

2. 8 Март Халқаро хотин - қизлар куни

3. 21 март –Наврўз байрами

 

Ўзбек халқининг севимли шоираси, таниқли жамоат арбоби Зулфия Исроилова таваллудининг 100 –йиллиги

 

   O‘zbek xalqining sevimli shoirasi, taniqli jamoat arbobi Zulfiya Isroilova 1915 yil 1 mart kuni Toshkentda hunarmand oilasida tug‘ilgan. Shoira xotin-qizlar bilim yurtida o‘qigan vaqtlaridayoq (1931—1934) adabiy to‘garaklarda she’rlar mashq qila boshladi. 1935—1938 yillarda O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Til va adabiyot instituti aspiranturasida tahsil oldi. So‘ngra 1938—1948 yillarda Bolalar nashriyotida muharrir, O‘zbekiston Dav-lat nashriyotida bo‘lim boshlig‘i, 1950—1953 yillarda esa «O‘zbekiston xotin-qizlari» («Saodat») jurnalida bo‘lim boshlig‘i. 1953—1980 yillarda esa bosh muharrir bo‘lib ishladi.

Zulfiya 17 yoshida yozgan «Xayot varaqlari» (1932) birinchi she’rlar to‘plami bilan Oydin, Muzayyana Alaviya, Xosiyat Tillaxonovalar safiga kirib keldi.

Zulfiyaning ijodiy kamolotida o‘zbek va rus mumtoz adabiyoti, xalq og‘zaki ijodiyoti va jahon adabiyoti an’analarining roli benihoya bo‘ldi.

Shoira «She’rlar» va «Qizlar qo‘shig‘i» (1938) kabi poetik asarlarini ona-Vatan va uning dala, cho‘llarida mehnat qilayotgan paxtakorlar, mexanik, traktorchi qizlarning qaynoq hayotlariga bag‘ishlaydi. Ayni chog‘da mazkur to‘plamlardagi she’rlari shoiraning she’riy mahorat sirlarini egallayotgan davrini xarakterlovchi asarlar sifatida ham muhim edi.

Urush davrida shoiraning «Uni Farhod der edilar» (1943), «Hijron kunlarida» (1944) kabi to‘plamlarining nashr etilishi Zulfiyaning peshqadam shoirlar qatoriga dadil kirib kelayotganligidan nishona edi. To‘plamdagi she’rlar vatanga muhabbat, dushmanga nafrat va g‘alabaga ishonch ruhida yaratilganligi bilan xarakterlidir. Zulfiyaning «Mening Vatanim», «Qo‘limda qurolu ustimda shinel», «Bizni kut» kabi umidbaxsh she’rlari urush davri o‘zbek she’riyatining jangovar ruhini ifodalovchi asarlar qatoridan o‘rin olgan.

Shoiraning urushdan so‘nggi yillarda yozilgan «Dalada bir kun» (1948), «Tong qo‘shig‘i» (1953) kabi bir qator she’rlar turkumi, «Men tongni kuylayman», «Yuragimga yaqin kishilar» (1958), «Kuylarim sizga» (1965) to‘plamlarida Vatan madhi, mehnat jarayonida fidokorlik ko‘rsatayotgan kishilar hayoti jo‘shib kuylanadi. Uni «So‘roqlaydi shoirni she’rim» (1960), «Oydin» (1953), «Quyoshli qalam» (1967) kabi ocherk va dostonlari H. Hakimzoda, Oybek, Oydin, Hamid Olimjon kabi ustoddarning yorqin xotiralariga bag‘ishlangan.

Zulfiya H. Olimjonning «Semurug‘», «Zaynab va Omon» dostonlari asosida pesa va opera librettosini ham yaratgan.

Zulfiya «Uylar», «Shalola» kabi she’riy majmualari uchun Hamza nomidagi respublika Davlat mukofoti sovrindori bo‘lgan. Hind mavzuidagi she’rlari uchun Javoharlal Neru nomidagi xalqaro sovrin, tinchlik va do‘stlikni tarannum etuvchi asarlari hamda taraqqiyparvar Osiyo va Afrika yozuvchilari harakatidagi faol ishtiroki uchun xalqaro «Nilufar» mukofotiga sazovor bo‘lgan.

Shoira Hindiston, Yugoslaviya, Shri Lanka, Misr, Birma, Avstriya kabi mamlakatlarda bo‘ldi. U 1956 yilda Osiyo va Afrika yozuvchilarining Dehlida o‘tkazilgan birinchi konferentsiyasida qatnashib, mashhur «Mushoira» (1958) asarini yaratdi.

Uning she’rlari rus, ingliz, nemis, hind, bolgar, xitoy, arab, fors va boshqa tillarga tarjima qilingan. Shoira Nekrasov, Lermontov, V. Inber, Lesya Ukrainka, Edi Ognetsvet, M. Dilboziy, Amrita Pritam asarlarini o‘zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilgan.

Atoqli shoira  81 yoshida, 1996 yil 1 avgustida vafot etgan.

 

 

 8 Март Халқаро хотин - қизлар куни

 

   Bahor — bayramlar bilan boshlanadi. Ko‘klamning ikkinchi haftasida — 8 martni nishonlaymiz. Xo‘sh, munis onalarimiz, xotin-qizlar bayramini nishonlashimizning sababi nimada? Nega ayollar bunchalik ulug‘lanadi? Xuddi shu kuni butun dunyo ayollari bayram qiladilarmi yoki... Bu savollarga javob topish uchun tarixga nazar tashlaymiz.

Ma’lumotlarga ko‘ra, “ayol” arabcha so‘z bo‘lib, “oila” kalimasi bilan o‘zakdoshdir. Biroq 8 martga nisbatan “ayol” so‘zi emas, balki xotin-qizlar degan so‘z keng qo‘llaniladi.

Bu kun o‘tmishiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, xotin-qizlar bayrami ularning o‘z huquqlari uchun kurashish kunidan kelib chiqqaniga guvoh bo‘lishimiz mumkin.  Ya’ni, 1857 yil 8 mart kunida Nyu-Yorkning poyafzal hamda tikuv fabrikasi ishchi xotin-qizlari manifestga yig‘iladilar. Ular 10 soatlik ish kuni, yorug‘ va quruq ish xonalari hamda erkaklar bilan bir xil maosh olishlarini talab qilib chiqadilar. Xuddi shu kunda Nyu-Yorkdagi yuzlab ayollar namoyishlarga chiqib, saylash huquqini ham talab qiladilar. Chunki o‘sha paytlarda juda kam maosh oluvchi ayollar kuniga 16 soat ishlaganlar. Erkaklar esa turli chiqishlari orqali 10 soatlik ish kunini qo‘lga kiritganlar. 8 martdagi xuddi shu voqeadan so‘ng ayollar tashkiloti tuziladi va birinchi marta xotin-qizlar unga a’zo bo‘ladilar. Biroq bu kun birinchi marta 1891 yil 19 martda Avstriya, Daniya, Germaniya va Shveytsariyada xotin-qizlar bayrami sifatida nishonlandi. O‘shanda milliondan ortiq erkak va ayollar manifestlarda ishtirok etadilar. Saylash va joylarni boshqarish huquqidan tashqari, ayollar erkaklar bilan bir qatorda teng huquqli bo‘lishga harakat qiladilar.

1910 yil Kopengagenda o‘tgan xalqaro konferentsiyada 8 mart sanasini xalqaro xotin-qizlar kuni sifatida nishonlash taklifi ko‘tarildi. Shundan so‘ng ko‘pgina mamlakat ayollarining jamiyatda faollashuvi boshlanadi. Ular kambag‘allikka qarshi, mehnat huquqiga, hurmatiga ega bo‘lish, tinchlik uchun kurash olib boradilar.

Rossiyada esa xalqaro xotin-qizlar kuni birinchi marta 1913 yil Peterburgda bayram qilindi. Rossiya Dumasiga ayollar muammosi bo‘yicha ariza berildi va hukumat a’zolari 1913 yil 2 martda bir yarim ming aholini yig‘ib, bu masalani hal etishga ruxsat berdi. Unda ayollarning saylash huquqi, onalikni davlat tomonidan ta’minlash va muhofaza qilish masalalari ko‘rib chiqildi. Keyingi yilda esa Yevropaning ko‘pgina mamlakatlarida ayollar urushga qarshi namoyishlar uyushtiradilar.

1917 yil fevral oyining oxirgi yakshanbasida Rossiya ayollari “Non va tinchlik” shiori ostida ko‘chaga chiqdilar. To‘rt kundan keyin esa Nikolay II ayollarga saylash huquqini berishni va’da qildi. Bu kun Yulian yilnomasida 23 fevral hamda Grigorian yilnomasi bo‘yicha 8 martda nishonlana boshlandi.

8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni 1965 yildan boshlab dam olish kuni deb belgilandi. Shu kunda hukumat tantanali tadbirlarda ayollarga nisbatan davlat siyosatining amalga oshirayotgan ishlari to‘g‘risida hisobot berardi. Asta-sekin xalqaro xotin-qizlar kuni ayollarning o‘z huquqlarini talab qilganliklari uchun emas, balki ularni qadrlash, hurmat qilish va e’zozlash kuni sifatida nishonlana boshlandi.

Sobiq sho‘ro ittifoqi barham topgandan so‘ng 8 mart — xalqaro xotin-qizlar bayrami MDH 
davlatlari: Ozarboyjon, Gruziya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Moldaviya, Tojikiston, Turkmaniston, Ukraina, Belorussiya, O‘zbekistonda bayram qilinadi.

Agar e’tibor bergan bo‘lsangiz, MDHdan tash-qari ushbu bayram asosan G‘arb davlatlarida nishonlanadi. Xo‘sh, Sharqda-chi?

Sharqda ham bu bayram o‘zgacha tarzda nishonlanadi. Masalan, Yaponiyada xuddi shunga o‘xshash bayram mavjud. Lekin u xotin-qizlar emas, balki faqatgina qizlar (Xina Matsuri) bayramidir. Bu ayyomni qo‘g‘irchoqlar bayrami deb ham atashadi. Bayram 3 martda o‘tkazilib, barcha yapon qizlariga baxt va sog‘lik tilaydi. Yaponlar qizi bor uy ostonasidagi qizil javonga chiroyli kiyintirib qo‘yilgan qo‘g‘irchoqni qo‘yishadi. Mamlakatning ba’zi joylarida esa qog‘ozdan yasalgan qo‘g‘irchoqlarni suvga tashlaydilar. Bu bilan suvga tashlangan qog‘oz-qo‘g‘irchoq o‘zi bilan baxtsizlik va kasallikni ham olib ketsin, deyiladi.

Qizlarga atalgan qo‘g‘irchoqlar odatda vasiyat qilib qoldirilgan bo‘ladi. Chunki bu qo‘g‘irchoqlar juda qimmat bo‘lib, narxlari 1000 AQSh dollaridan kam bo‘lmaydi. Ular bir oy davomida ostonada turib, keyingi yil uchun yana yig‘ishtirib qo‘yiladi.

 

 

21 март – Наврўз байрами

 

   Navro'z Sharq xalqlari orasida bir necha ming yillardan buyon yashab kelmoqda. Ko'p asrlar davomida makedoniyalik Aleksandr, arablar, mo'g'ullar kabi bir qancha bosqinchi qo'shinlar Sharq xalqlarining umumiy bayrami Navro'zni yo'q qilib, halok qilib yuborishga harakat qiladilar. Ammo Navro'z barhayotligicha qolaverdi, qayta tirilaverdi. Navro'z biron bir sanani nishonlash uchungina bayram qilinadigan hodisa hisoblanmaydi. U tabiatning o'zidan kelib chiqqan, kuni tun tenglashgandan so'ng, endi kunlarnin uzayishi, uzluksiz mehnat arafasidagi bayramdir. Uzoq qishdan so'ng ko'kda quyoshning yuz ko'rsatishi, qirda maysa-giyohlarning nish urib chiqishi xalqimiz uchun haqiqiy shodiyonaga aylangan. Nega deganda, o'tgan yilgi yig'ilgan g'alla ham, oziq-ovqatlar ham sob bo'lay degan, ilikuzdi paytlarda yana Ona Tabiatning o'zi mehr-muruvvat ko'rsatib, yorug' kunlardan darak bergan. Shu kunlargacha eso-omon etib kelishgan qariyalarning ham tomirlarida qaytadan g'ayrat jo'sh urgan. Nav-yangi, ro'z-kun: ya'ni yangi kun deb atalishi ham bejiz emas.

 Navro'z bayramini barcha fors, arab, turkiy tillarda so'zlashuvchi xalqlar har yili bahorda nishonlab kelishgan. Bu qadimiy, an'anaviy Yangi yil bayramimiz haqida ulug' bobolarimiz Abu Rayhon Beruniy «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» asarida, Mahmud Qoshg'ariy esa «Devonu lug'otit turk» asarida juda ham qiziqarli ma'lumotlar yozib qoldirganlar. Umar Hayyom olim, shoir, faylasuf sifatida bu bayram haqida «Navro'znoma» nomli maxsus kitob yozganlar. Navoiyning ustozi-turkiguy shoirlarning malikul kalami-Lutfiy domla «Gul va Navro'z» o'lmas dostonini yaratganlarki, bu asar hamon sahnalarimizni bezab, bizga Navro'z haqida adabiy-badiiy tushuncha, ma'lumot berishda davom etib kelayotir. Navro'z bayramida bizning kunlarimizda ham bir muddat hujum uyushtirildi. Ammo qadimiy odatimiz bu galgi qatag'ondan ham eson-omon o'tib oldi. Mana, bugun yana biz o'zbeklar ham barcha Sharq xalqlari singari o'z milliy urf-odatimiz Navro'z-Yangi yil bayramizni bor malohati, bo'y-basti bilan ko'z-ko'z qilib o'tkazayapmiz. Navro'z bayrami kecha bilan kunduzning tenglashgan payti, bahor faslining 21-22 mart kunlaridan boshlab bir hafta, o'n kun davomida o'tkazilgan. Bu bayram, avvalo, tabiatning jonlanishi, yangilanishi, yangi yil bilan yurtimizga go'zal Bahor faslining kirib kelib, kelinchakdek o'z yashil sepini keng yoyishi bilan boshlangan. Ota-bobolarimiz, buvi-momolarimiz bu bayramni nishonlab, turli-tuman, rang-barang udum va marosimlar o'tkazishgan. Qadimda ajdodlarimiz Navro'z kunlari qish manzillari-qishloqlardan yozgi mehnat va hordiq maskanlari-yozloqlarga ko'chib o'tishgan. Dalalarda bahorgi ekin-tikin ishlari boshlanib ketgan. Dehqonlar erga qo'sh solishgan. Jamoa-jamoa bo'lb, hashar-ohsarlar uyushtirilgan. O'tgan ajdodlar ruhi yod qilingan. Ularning mozorlari obodonlashtirilib, ko'kalamzorlashtirilgan. Ommaviy ravishda mevali, manzarali daraxtlar o'tkazilgan.

Dalalarda, yozloqlarda Navro'z-yangi yil, yangi hayot qaynagan.Navro'z bayramiga atab ajdodlarimiz maxsus kiyimlar tayyorlashgan va ularni kiyib bayram qilishgan. Navro'z taomlari o'ziga xos bo'lgan. Ular orasida, ayniqsa, sumalak, halim tayyorlashgan an'anaviy odat tusiga kirgan. Bu bayramda  bolalarning ishtiroklari, ayniqsa, juda faol bo'lgan. Ular Navro'z bayrami haftaligida turli ommaviy bayram o'yinlari o'ynaganlar. Ot o'yin, chillak, qo'g'irchoq o'yin, tosh, lapar, ip o'yinlari va hokazolar shular jumlasidandir. Bolalar, o'smirlar, o'spirinlar, bo'y qizlar, ayniqsa, sumalak pishirish marosimida faol ishtirok etish uchun unga ancha ilgariroq tayyorgarlik ko'rishgan. Bug'doy donini maxsus idishlarda qulay iqlim sharoiti yaratib, sabza qilib undirib olishgan.

 So'ng uni kecha-kunduzi bilan katta doshqozonlarda qaynatib, sumalak tayyorlashgan. Ayonki, tunu kun tinmay doshqozon qaynayversa, ancha-muncha o'tin chidamaydi. Shuning uchun har bir xonadon bir bog', yarim bog'dan, ishqilib, o'tinga ham o'z ulushlarini qo'shadilar. Bu arzimasdek ko'ringan harakat ostida juda ulkan ma'no yotibdi: xalqning birgalashib harakat qilishga nonu tuzini, topgan-tutganini birga baham ko'rishga intilish yotibdi. Bu jarayonlarda turli-tuman xalq o'yinlari, bahor qo'shiqlari ijro etilgan. Kitobxonliklar, turli jismoniy tarbiya sovrinli o'yinlar, musobaqalartashkil etilgan. Ko'pkari-uloq, kurash, turli hayvon va parrandalar «jang» lari, xo'roz, it, qo'chqor urishtirish, masxarabozlik, askiyabozlik, dor o'yinlari, xalq tomoshalari o'tkazilgan.Qo'shni Tojikistonning G'onchi tumanida har yili Navro'z mahali kelinchaklar sayli o'tkazish qadim-qadimdan odat tusiga kirgan. Bu sayilga oq xarir pardalar tutgan, kuyovga tushganiga bi yildan oshmagan kelinchaklar qatnashishadi. Ular pastlikda, xuddi oq gullar to'lqinidek ketaverishadi. Qo'llarida o'zlari mehr qo'yib tikkan matolari, so'zanalari, belbog'lari bo'ladi. Ikki tomonda qiyaliklarda turgan tomoshabinlar o'tayotgan kelinchaklarning birortasini ham ko'zdan qochirishmaydi.

Kelinchaklarning orzu-armonlari, o'y-hayollari bitilgan matolarning qaysi biri ko'proq olqsh olsa, o'sha g'olib, maqtovga sazovor bo'ladi. Bu benihoya chiroyli, go'zal sayildir. Bu xil sayillarni o'rganib, ommalashtirish zarur. Navro'z bayramining eng ahamiyatli jihatlaridan biri-keksalarga hurmat, ularning holaridan xabar olish, ko'mak berishdir. Navro'z tiriklik bayrami sifatida mashhur bo'lib, uning tag'in bir muhim xosiyati: bu kunlar marhumlar yodiga juda katta ahamiyat berilgan. Masjidu madrasa, xonadonu mahalla, mozoru ziyoratgohlarda qur'on o'qitilib, jonliklar so'yilgan. Etim-esir, bola-baqralar uchun katta doshqozonlar osilib, qurbonlik taomlari pishirilgan. Har bir oila o'z xilxonalarini, ortishsa, boshqalarnikini ham tozalab, orasta qilishgan. Qabrlarning shikastlarini ta'mir qilishgan. Mevali daraxtu gul-chechaklar o'tkazishgan.

 

 

Апрель

 

1. 2 апрель - Болалар китоби куни

2. 7 апрель – Бутун жаҳон сиҳат-саломатлик куни

3. 9 апрель – Буюк саркарда Амир Темур таваллудининг 679 йиллиги

 

 

2 APREL - XALQARO BOLALAR KITOBLARI KUNI
 

Kitob - barcha davrlarda bolalarning dunyoni anglashi, do’st orttirishi, hayotda o’z o’rnini topishiga ko’makchi bo’lib kelgan. Bola qalbida Vatanga muhabbat, yurtga sadoqat, odamlarga mehr-oqibat tuyg’ularini kamol toptirishning eng yaxshi vositasi ham kitobdir. Bolalar kitoblari bo’yicha xalqaro kengashning tashabbusiga ko’ra, 1967 yildan buyon 2 aprel Xalkaro bolalar kitoblari kuni sifatida nishonlanib kelinadi.

Ushbu kun O’zbekistonda ham Respublika Xalq ta'limi tizimidagi barcha muassasalarda va boshqa bolalar tashkilotlarda keng nishonlanadi, bolalar shoir va yozuvchilari bilan uchrashuvlar, ijodiy kechalar, bolalar adabiyotlariga bag’ishlangan kitob bayramlari o’tkaziladi, deb xabar beradi «Jahon» AA.

Xususan, mustaqillik yillarida bolalar adabiyotini rivojlantirish, o’quv adabiyotlari va darsliklarning saviyasini ko’tarish uchun zarur bo’lgan barcha ma'naviy, huquqiy va moddiy asoslar yaratildi. Mamlakatimiz rahbariyatining yosh avlodni har tamonlama kamol toptirish borasidagi siyosati, xususan, ushbu yo’nalishda qabul qilingan qator davlat dasturlariga muvofiq, bolalar va o’smirlar orasida kitobxonlikni targ’ib qilish, intellektual salohiyatli, barkamol avlodni voyaga yetkazish yo’lida tizimli ishlar amalga oshirilmokda. Jumladan, O’zbekiston Respublikasi matbuot va axborot agentligidan olingan ma'lumotlarga ko’ra, Agentlik tizimidagi nashriyotlarda o’tgan yili 2010-2011 o’quv yiliga mo’ljallab umumta'lim maktablari uchun 18,07 million nusxada darsliklar hamda o’quv-uslubiy qo’llanmalar chop etildi. Bolalar uchun 63 nomda, 107,8 mingdan ortiq nusxada adabiyotlar nashr etildi.

Birgina O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil 27 yanvardagi "Barkamol avlod yili" Davlat dasturi to’g’risida"gi qarori hamda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 23 apreldagi "2010-2015 yillarda bolalar va o’smirlarni ma'naviy kamol toptirishga yo’naltirilgan noshirlik mahsulotlarini nashr etish dasturi to’g’risida"gi qarori asosida 2010 yilda 46 nomda adabiyot nashr etildi. Ushbu yo’nalishda Agentlik tizimidagi nashriyotlarning mustaqil tashabbuslari bo’yicha 15 nomda qo’shimcha adabiyotlar chop etildi.

2010 yilda bolalar adabiyotlarini nashr etishga ixtisoslashgan Cho’lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi "Maktabgacha yoshdagi bolalar ensiklopediyasi" (1-kitobi), "Kichkintoylar uchun jonivorlarning katta ensiklopediyasi" (1-kitobi), rus va jahon adabiyoti namunalaridan A.Pushkinning "Ertaklar", P.Yershovning "Bukri toychoq", A.Tolstoyning "Oltin kalitcha yoki Buratinoning g’aroyib sarguzashtlari" kabi kitoblarini bolalar va o’smirlarga taqdim etdi.

Shuningdek, Agentlik tizimidagi boshqa nashriyot-matbaa ijodiy uylarida ham yosh avlodni madaniy merosimiz namunalari, milliy udumlarimiz, adabiyot va san'atimiz namoyandalari, axloq-odob va tarbiya tamoyillari asosida kamol toptirishga yo’naltirilgan qator kitoblar, o’quv qo’llanmalari va plakatlarni chop etib kelmoqda.

O’zbekiston Respublikasi matbuot va axborot agentligi tomonidan 2009 yildan boshlab "Yilning eng yaxshi kitobi" Respublika ko’rik-tanlovini o’tkazish an'anaga aylandi. 2010 yilda ham mamlakatimizda faoliyat ko’rsatayotgan nashriyotlar o’rtasida "Ijtimoiy-siyosiy adabiyot", "Vatan tarixi", "O’zbek mumtoz adabiyoti", "Bolalar va o’smirlar adabiyoti", "ART kitob" nominatsiyalari bo’yicha ushbu ko’rik-tanlovning 2-bosqichi o’tkazildi. Unda 18 ta nashriyot 120 ga yaqin kitoblari bilan qatnashdi. Ko’rik-tanlovda "Bolalar va o’smirlar" nominatsiyasi bo’yicha "O’zbek xalq ertaklari" - I darajali diplom, "Hayvonlar haqida ertaklar" turkumi - II darajali diplom, "O’zbekiston - Vatanim manim" kitobi - III darajali diplom bilan taqdirlandi.

2010 yilning 3-4 iyun kunlari Moskva shahrida bo’lib o’tgan "Kitobat san'ati" an'anaviy xalqaro ko’rik-tanlovida mamlakatimiz noshirlari 160 ta kitob va albomlar bilan ishtirok etib, turli nominatsiyalar bo’yicha sovrinli o’rinlarni qo’lga kiritishdi. Xususan, Cho’lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyining "Jonivorlar xaritasi. O’quvchilar uchun", "Mening eng birinchi ensiklopediyam", "Bolalar bog’chasi uchun sevimli ertaklar" kitoblari turkumi o’z nominatsiyasi bo’yicha uchinchi o’ringa sazovor bo’ldi.

"O’zbekiston" teleradiokanali "Assalom O’zbekiston" dam olish dasturining bir qator sahifalari, "Yoshlar" teleradiokanali "Salom yoshlar" dasturining "Adabiy jarayon", «Mutolaa» kabi sahifalarida yangi nashrdan chiqqan ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy adabiyotlar, shu bilan birga bolalar va o’smirlarga mo’ljallangan kitoblar to’g’risida lavhalar berib borilmoqda. Bundan tashqari, «Gulxan», «G’uncha» jurnali va «Tong yulduzi» gazetasi kabi bolalar nashrlarida ham yosh avlod uchun nashr etilgan yangi kitoblar va qiziqarli suratli albomlar haqida muntazam ma'lumotlar berib boriladi.

 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья

 

   Всемирный день здоровья (на других официальных языках ООН: англ. world health day, исп. Día Mundial de la Salud, кит. 世界卫生日, фр. Journée mondiale de la santé ) — отмечается ежегодно 7 апреля начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ).

Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута уже на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 г. Но в 1948 году этот Всемирный день отмечался 22 июля, в день ратификации Устава ВОЗ.

ВОЗ посвящает каждый ежегодный Всемирный день здоровья каким-либо темам и проводит различные пропагандистские мероприятия, как в этот день, так и длительное время после 7 апреля. В частности, им уделяют внимание Генеральный секретарь ООН и Генеральный директор ВОЗ в своих ежегодных посланиях, посвящённых этому дню.

Небезопасные пищевые продукты связаны со смертью приблизительно 2 миллионов человек ежегодно, главным образом детей. Патогенные бактерии, вирусы, паразиты или химические вещества, содержащиеся в пище, являются причиной более 200 заболеваний – от диареи до рака.

Постоянно возникают новые угрозы безопасности пищевых продуктов. Изменения в технологии производства пищевой продукции, в распределении и потреблении; изменения окружающей среды; новые и вновь возникающие патогены; бактериальная резистентность – все эти факторы создают проблемы для национальных систем безопасности пищевых продуктов. Активизация передвижения населения и торговли усиливают вероятность международного распространения небезопасных продуктов . В 2015 году тема Всемирного дня здоровья - “Безопасность пищевых продуктов”

 

 

Amir Temur - buyuk sarkarda

(1336-1405)

 

   9-aprelda Kesh (Shahrisabz) shahri yaqinidagi Xoja Ilg‘or qishlog‘ida yashovchi Chig‘atoy ulusining beklaridan bo‘lgan Amir Tarag‘ay oilasida o‘g‘il tug‘iladi. Amir Tarag‘ay chaqaloqni shayx Shamsuddin Kulol huzuriga olib boradi. Bu paytda shayx Qur’on o‘qib o‘tirgan ekan. Suralardan birida “taymur” so‘zi uchraydi va shayx go‘dakning nomini Temur qo‘yishni buyuradi.

Yosh Temur bolalikdan sog‘lom, baquvvat, dovyurak bo‘lib o‘sgan, otda yurishni yaxshi ko‘rgan. Maxsus murabbiylar nazorati ostida yoshlikdan chavandozlik, ovchilik, kamondan o‘q uzish, qilichbozlik singari harbiy mashq va o‘yinlar bilan mashg‘ul bo‘lgan. Temur tabiatan og‘ir, bosiq, teran fikrli, idrokli hamda nihoyatda ziyrak, kishilardagi qobiliyat, fazilat, ayniqsa, samimiyatni tezda fahmlab oladigan inson bo‘lgan. U o‘z atrofiga sadoqatli odamlarni to‘play olish, ularni boshqara olish qobiliyatiga ega bo‘lgan.

Amir Temur o‘zining ilk harbiy faoliyatini qo‘l ostidagi navkarlari bilan ayrim viloyat amirlariga xizmat qilishdan boshlagan, ularning o‘zaro kurashlarida qatnashib, jasorat ko‘rsatgan, jang­larda chiniqqan, harbiy mahoratini oshirgan. U voyaga yetib, o‘lkaning ijtimoiy va siyosiy hayotida ishtirok eta boshlagan paytda mo‘g‘ullar imperiyasining to‘rt ulusidan biri bo‘lgan Chig‘atoy ulusi bekliklarga bo‘linib ketib, ular o‘rtasida o‘zaro urushlar avj olgan edi. Xalq esa urushlardan charchab, butun Movarounnahrning yagona davlatga birlashishini, unda tinch, yaratuvchilik mehnati bilan shug‘ullanishni orzu qilib yashardi.

1342-yilda Chig‘atoy xonligi taxtiga o‘tirgan Qozonxon qattiqqo‘lligi bilan qo‘l ostidagi mansabdorlarni va xalqning ko‘pchiligini o‘ziga qarshi qilib qo‘ygandi. 1346-yildagi urushda Qozonxon o‘ldirildi. Mo‘g‘uliston hukmdori To‘g‘luq Temurxon  qo‘shini 1359-yilda Xo‘jand yaqinida Sirdaryoni kechib o‘tib, Sirdaryo va Amudaryo o‘rtasidagi yerlarni katta qarshiliksiz bosib oldi. Bu qo‘shindan qo‘rqqan amaldorlarning bir qismi Xuroson va Afg‘onistonga qochib yashirindi; boshqa bir qismi qarshilik ko‘rsatish befoyda deb hisoblab, dushmanga itoat etdi. Temur bu voqeadan sal avval otasidan ayrilgan, vatandoshlari oldida hali obro‘-e’tibor topib ulgurmagandi. Shu bois vaqtincha tashqi itoatkorlik yo‘lini tutdi va To‘g‘luq Temurning ishonchini qozonib, uning o‘n ming kishilik qo‘shiniga boshliq bo‘lib oldi. Shu zaylda o‘z yerlari va ittifoqdoshlari yerlarini talanishdan saqlab qoldi. To‘g‘luq Temur shundan keyin o‘z xonligiga qaytib, o‘rniga o‘g‘li Ilyosxo‘jani qoldirdi.

Biroq Temur Ilyosxo‘ja bilan kelishib ishlolmadi. Ilyosxo‘ja Temurdan shikoyat qilib, aftidan, otasiga murojaat qilgan. To‘g‘luq Temur Amir Temurni o‘ldirish haqida buyruq bergan. Bu buyruq tasodifan Temurning qo‘liga tushib qolgan. Bu paytda Temurning tarafdorlari oz edi, ular bilan mo‘g‘ullarga qarshi kurashib bo‘lmasdi. Shundan keyin Temur o‘ziga sadoqatli 60 navkar bilan Amudaryoning so‘l tomoniga qochib o‘tib, Badaxshon tog‘lari orasiga yashirinmoqchi bo‘ladi. Shunda Temurni hurmat qiladigan bir darvesh unga Xorazm cho‘llariga ketib, qo‘zg‘olon uchun qulay payt kelishini kutishni maslahat beradi. Xorazm­ga borayotgan Temurga Ilyosxo‘janing muxolifi, Chingizxon avlodidan bo‘lgan Balx viloyati hukmdori Amir Husayn uncha ko‘p bo‘lmagan a‘yonlari bilan qo‘shiladi.

Shundan keyin Temur Xorazm cho‘llarida ancha vaqt sarson-sargardon bo‘lib yurgach, mo‘g‘ullarni yurtdan quvish uchun qo‘shin to‘plash umidida Xurosonga yo‘l oladi. Navkarlari safi 2000 nafarga yetganda Temur Ilyosxo‘janing 100 ming kishilik qo‘shiniga qarshi kurash boshlashga qaror qildi. Kuchlar nisbatidagi farq katta edi, albatta. Ammo g‘ayrioddiy harbiy san’ati va mardligi Temurga muntazam muvaffaqiyat keltirdi va u 1369-70-yillarda mo‘g‘ullarni Movarounnahrdan quvib chiqarishga muvaffaq bo‘ldi.

Amir Temur bu g‘alabaga o‘z ittifoqchisi Amir Husayn bilan birgalikda erishadi. Amir Temur Amir Husaynning jiyan singlisi O‘ljaoy Turkon Og‘oga uylangan, o‘rtadagi ittifoq qarindoshlik iplari bilan ham mustahkamlangan edi. Biroq Movarounnahr mo‘g‘ullardan ozod bo‘lgach, bu ittifoqqa Amir Husaynning insofsizligi va g‘ayirligi sababli putur yetadi. Bu orada O‘ljaoy Turkon Og‘o ham vafot etadi. Amir Husayn Amir Temurdan ayrilib, o‘z qo‘shinlari bilan Balxga joylashib oladi. Amir Temur Balxga yurish qilib, shaharni qamal qiladi va uni egallaydi. Amir Husayn o‘z noiblari tomonidan ushlanib, o‘ldiriladi.

Shu voqeadan so‘ng Balxda qo‘shin boshliqlarining qurultoyi chaqirilib, Temur o‘z piri Said Barakaning duoyi fotihasidan so‘ng Movarounnahrning amiri deb  e’lon qilinadi.

Temur mamlakatni siyosiy, iqtisodiy, harbiy jihatdan mustahkamlashga harakat qiladi. Bu paytda Movarounnahrga shimolda Oltin O‘rda xavf solib turardi. Temur O‘rusxonning tazyiqidan qochib o‘z huzuriga yordam so‘rab kelgan Oq O‘rda xonzodalaridan To‘xta­mishga bir necha bor yordam beradi. U avval Oq O‘rdani, keyin Oltin O‘rdani egallab, kuchli xonlik tuzib olgach, Temurning yaxshiligini unutadi va Movarounnahrga tahdid sola boshlaydi.

Shundan keyin Temur qisman Oltin O‘rda tasarrufida bo‘lgan Xorazmga bir necha marta yurish qilib, uni xonlik sifatida tugatib, Movarounnahrga qo‘shib oladi. Keyin To‘xtamish qo‘shinlariga qarshi yurish boshlaydi. Temur qo‘shinlari bilan To‘xtamish qo‘shinlari o‘rtasida 1389, 1391 va 1394–1395-yillarda to‘qnashuv bo‘ladi. So‘nggi ikki jang Samara va Chistopol shaharlari oralig‘ida joylashgan Qunduzcha (Kondurcha) degan joyda, ikkinchisi Shimoliy Kavkazda – Terek daryosi vodiysida sodir bo‘ladi va Temur qo‘shinlari g‘alabasi bilan tugaydi. Shunday qilib, Amir Temur mo‘g‘ul imperiyasining asosini yemi­rib, rus knyazliklari va Sharqiy Yevropa xalqlari mo‘g‘ullar asoratidan xalos bo‘lishlariga yo‘l ochib berdi. Yirik rus olimi A. Y. Yakubovskiy: “Temurning To‘xtamish ustidan qozongan bu g‘alabasi nafaqat O‘rta Osiyo va Sharqiy Yevropa, balki Rusiya uchun ham katta ahamiyatga molik bo‘ldi”, – deb yozgan.

Amir Temurning hayoti va faoliyatini shartli ravishda ikki davrga bo‘lish mumkin. Birinchi davrida (1366–1385) Movarounnahrni mo‘g‘ullar istilosidan ozod qilib, o‘lkada yago­na markazlashgan davlat tuzgan, o‘zaro urushlarga barham bergan. Ikkinchi davrida (1386–1405) boshqa mamlakatlarga yurish qilib, tarixga “uch yillik”, “besh yillik”, “yetti yillik yurushlar” nomi bilan kirgan yurushlarni amalga oshirgan. Bu yurushlarning har biri o‘z davri uchun ma’lum bir o‘rinli sabab bilan boshlangan. Elchilar orqali muloqot, muzokaralar foyda bermagan sharoitdagina qurol ishga solingan. Masalan, jahon tarixi­ning buyuk hodisasi bo‘lgan Anqara jangini olaylik. Amir Temur turk sultoni Boyazidga qarshi urush boshlashdan avval u bilan ancha vaqt yozishma olib borgan. Turk sultoni maishiy buzuq, shariatga xilof ish qilib, musulmon bo‘lmagan ayol (serb malikasi Mariya Oliver)ga uylanib, bundan tashqari ichkilikka berilib ketib, o‘zidan ko‘pgina ruhoniylarni bezdirgan odam. Temur undan muqaddas shaharlar Makka va Madinaga boradigan karvonlarni talash bilan shug‘ullangan qaroqchilar boshlig‘i, Turkiya­dan panoh topgan Qora Yusufni berishni talab qilgan.  Boyazid esa Temurning xotinlarini haqoratlovchi javob xati qaytargan. Shundan keyin Temur turk sultoni qo‘shinlariga qarshi urush boshlashga qaror qilgan va unda zafar qozongan.

Bu g‘alaba ko‘pgina xalqlarni Turkiya­ning mustamlakasi bo‘lish xavfidan qutqarib, butun Yevropa yengil nafas oldi. Yevropada Temur davlatiga qiziqish, u bilan diplomatik va iqtisodiy aloqalar o‘rnatishga intilish kuchaydi. Samarqandga xorijdan ko‘plab elchilar kela boshladilar. Shulardan biri Ispaniya qiroli Genrix III ning elchisi Ryui Gonzales de Klavixodir. U Samarqandda 1404-yilda bo‘lib, Temur bilan bir necha marta uchrashgan, suhbatlashgan, u haqdagi hikoyalarni tinglagan. Samarqand bozorlaridagi oziq-ovqat mahsulotlarining mo‘l-ko‘lligi, arzonligini, mamlakat poytaxti va Kesh (Shahrisabz) shahrida olib borila­yotgan qurilish va obodonlashtirish ishlari­ning ko‘lami va sur’atini ko‘rib hayajonga tushgan.

Amir Temur qaysi yurtni istilo qilsa, o‘sha yurtning eng yaxshi hunarmandlari va olimlarini Samarqandga olib kelib, ularning bilim va tajribasidan yurtni obodonlashtirishda foydalangan. Mo‘g‘ullar bosqini natijasida vayron bo‘lgan Samarqand shahri Temur hukmronligi davrida eski Afrosiyobdan janubroqda butunlay yangidan qad ko‘tarib, atrofi devor bilan o‘raldi. Shaharda Ko‘ksaroy, Jome masjidini, Bibixonim madrasasini, Shohi Zindadagi bir qator maqbaralarni, Samarqand atrofida Bog‘i Chinor, Bog‘i Shamol, Bog‘i Dilkusho, Bog‘i Nav, Bog‘i Behisht deb nomlangan bog‘lar va saroylarni bunyod etdi. Ko‘hak va Zarafshon daryolari orqali o‘tgan yo‘llar va ko‘priklar, Amudaryo va Sirdaryo ustida ko‘priklar,Toshkentatrofida kanallar, shaharlararo karvon yo‘llarida rabotlar, karvonsaroylar qurdirdi. Bundan tashqari Temur Tabrizda masjid, Sherozda saroy, Bag‘dodda madrasa, Turkistonda Ahmad Yassaviy qabri ustida maqbara qurdirgan.

Amir Temur mamlakatda amalga oshirgan bunyodkorlik ishlarini ham o‘z saltanati kuch-qudratini ko‘z-ko‘z qilishning bir vositasi deb bilgan. Ehtimol, shuning uchun bo‘lsa kerak, o‘zi obod qildirgan Shahri­sabzdagi mashhur Oqsaroyning peshtoqidagi naqshlar orasiga “Agar bizning kuch- quvvat va qudratimizga ishonmasang, bizning imoratlarimizga boq”, degan xitobnoma yozdirgan.

Amir Temur o‘z davrining hukmdori bo‘lgan murakkab tarixiy siymodir. U bekliklar, uluslar o‘rtasida o‘zaro urushlar avjiga chiqqan, xalq tinchlikni, ijtimoiy adolatni orzu qilgan zamonda o‘sib voyaga yetdi. Bundan tashqari uning qalbida islomiy aqidalarga katta hurmat va ehtirom bor edi. Unda osmonda Olloh bitta bo‘lganidek, yer yuzida ham bitta podsho bo‘lsa, g‘ay­ridinlar islomga kirgazilsa, olam tinch, turmush farovon bo‘ladi, degan bir tasavvur bo‘lgan.

Amir Temur ikki til egasi bo‘lgan – turkiy va fors tillarida yaxshi so‘zlashgan. Dunyoga buyuk lashkarboshi va davlat arbobi sifatida  tanilgan bu inson kitob o‘qitib tinglashni, olimlar bilan suhbatlashishni, shoh­mot o‘ynashni yaxshi ko‘rgan. U o‘z qo‘shinlari bilan olib borgan janglar tajribasi hozir jahonning barcha harbiy akademiya­larida o‘rganiladi.

1404-yilning  kech kuzida Amir Temur 200 ming kishilik qo‘shin bilan Xitoy tomon yurish boshlaydi. Shu yil qish erta tushgan edi. Amir Temur qo‘shini Sirdaryo bo‘yidagi qadimiy shahar – O‘trorga yetib borganida sovuq avjiga chiqadi. Amir Temur shu yerda zotiljam kasaliga chalinib, 18-fevral kuni vafot etadi. Insoniyat tarixida o‘chmas iz qoldirgan buyuk sarkarda, umrining asosiy qismini jang-u jadallarda o‘tkazgan, Xitoy chegarasidan Qora dengiz sohillarigacha, Sirdaryo bo‘yidan Hind okeani sohillarigacha bo‘lgan hududda ulkan imperiya tashkil etgan Amir Temurning hayoti shu zaylda poyoniga yetadi.

Amir Temur tarixiy shaxs sifatida uzoq vaqt qoralanib kelindi. Faqat O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyingina buyuk bobomizning hayoti va faoliyati haqqoniy bahosini olib, qadr-qimmati joyiga qo‘yildi. Amir Temurning 670 yillik yubileyi respublikamizda zo‘r tantana bilan nishonlandi. Shu munosabat bilan Toshkentda Temuriylar tarixi davlat muzeyi ochildi. Toshkentda, Samarqandda va Shahrisabzda unga haykallar o‘rnatildi. Ko‘plab ko‘chalar, xiyobonlar, maydonlar uning nomi bilan atala boshladi. “Amir Temur” ordeni ta’sis etildi. Buyuk sarkarda va davlat arbobi, uning avlodlari hayoti va faoliyatiga bag‘ishlab kitob­lar nashr etildi, kinofilmlar ishlandi.

 

 

Май

 

1. 9 май – Хотира ва қадрлаш куни

2. 14 май - Ўзбекистон халқ шоири Уйғун таваллудининг 110йиллигига (1905-1990)

 

 

9 май – Хотира ва қадрлаш куни

 

 Президентимиз Ислом Каримов ташаббуси билан эълон қилинган 9 май – Хотира ва қадрлаш куни мамлакатимизда умумхалқ байрами сифатида кенг нишонланмоқда.Инсон хотира билан тирик, қадр билан улуғ. Ўтганларни, уларнинг хайрли ишларини, жасоратини ёдга олмоқ, эъзозламоқ халқимизга хос эзгу фазилатлардандир.

Иккинчи жаҳон урушида ҳалок бўлган минглаб юртдошларимиз хотирасини ёд этиш, оловли жанггоҳлардан омон қайтган боболаримизга, оғир кунларни сабр-бардош билан енгган, машаққатли дақиқаларда ҳам ўзлигини йўқотмаган, имони бутун юртдошларимизга ҳурмат-эҳтиром кўрсатиш том маънода миллий қадриятга айланди. Президентимиз Ислом Каримовнинг 2010 йил 24 мартда қабул қилинган «Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 65 йиллиги нишонланиши муносабати билан 1941-1945 йиллардаги уруш қатнашчилари ва ногиронларини мукофотлаш тўғрисида»ги фармони Иккинчи жаҳон уруши қатнашчиларига кўрсатилаётган эҳтиромнинг яна бир ёрқин ифодасидир.Мазкур фармонга мувофиқ барча шаҳар ва туманларда, қишлоқ ва маҳаллаларда уруш қатнашчилари ва ногиронларига юбилей медали ва пул мукофотлари тантанали равишда топширилди.

Ўтганларнинг номларини ёд этиш, хотирасини ҳурмат билан эслаш, уларнинг арвоҳларини шод қилиш муқаддас одат сифатида қон-қонимизга сингиб кетган, деди давлатимиз раҳбари. Шу маънода, биз аввало уруш майдонларидан қайтмаганларнинг хотираси олдида, бешафқат жангларда ҳалок бўлганлар ва шу урушда қатнашган барча инсонларнинг жасорати ва матонати олдида бош эгамиз.

Уруш арафасида мамлакатимизда 6,5 миллионга яқин аҳоли яшаган бўлса, шундан 1,5 миллиони урушда бевосита иштирок этган. Яъни, ёш гўдак ва болаларни, қариялар ва аёлларни ҳисобга олмаганда, халқимизнинг 40 фоиздан кўпроғи қўлига қурол олиб, жанг майдонларида қатнашган. Ва бу даҳшатли урушда қарийб 500 минг юртдошимиз, яъни урушда қатнашганларнинг 30 фоизи ҳалок бўлган, нобуд бўлган. Албатта, ҳаммамиз яхши тушунамиз, шунча қурбон ва йўқотишларни халқимиз Ватанини фашизм балосидан, фашизм қуллигидан сақлаб қолиш учун берган.

Бизнинг ота-боболаримиз суронли уруш майдонларида қандайдир номаълум тепаликни эгаллаш, унга қизил байроқ ўрнатиш учун эмас, хаёлида авваламбор ўз ота-онаси, болалари, севимли ёри учун, уларнинг келажаги ва тинч ҳаёти учун жон фидо қилган. Ўйлайманки, мана шундай фикр-ўйлар одамнинг кўнглидан ўтар экан, беомон жангларда қон тўккан, ҳалок бўлганларнинг бизларга – бугунги мусаффо осмон остида осуда ва тўқ яшаётганларга қаратилган умидлари бамисоли қандайдир садо-даъват бўлиб, қулоғимизда янграб турган бўлса, бу ҳам ҳақиқатдан узоқ эмас.

Яъни, уларнинг “Болаларимиз, юртимиз омон бўлсин, халқимиз ҳеч қачон ҳеч кимдан кам бўлмаган ва ҳеч кимдан кам бўлмасин”, деган ниятлари бугун барчамиз учун айнан бизларга қаратилган даъват сифатида туюлиб турса, буни ҳам табиий ҳол деб қабул қилишимиз керак. Одам шулар ҳақида ўйлар экан, бундай эзгу ниятларни, юртимизнинг, халқимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш, гўзал ва бетакрор Ватанимизнинг янада тараққий топишига ҳисса қўшиш барчамиз учун, бугун яшаётган авлод учун ҳам фуқаролик, ҳам инсоний бурч десак, айни ҳақиқатни айтган бўламиз. Ҳеч кимга сир эмас, бугунги дунёда ўзининг қадр-қимматини, ғурур ва номусини англаб яшайдиган, ўз кучи ва қудратига инонган, ўз меҳнати ва ақл-заковати билан келажагини қуришга ва ўз юртини ҳимоялашга қурби етадиган давлат ва халқни жаҳон аҳли тан олади ва ҳурмат қилади.

Бундан қандай хулоса чиқариш мумкин? Аввало, биз бугун яшаётган нотинч ва таҳликали шароит Ватанимиз мустақиллиги, чегараларимиз дахлсизлигини, аҳолимизнинг тинч ҳаётини ҳимоя қилишга қодир бўлган Қуролли Кучларимизнинг салоҳиятини ошириш, унинг имкониятларини мустаҳкамлаш вазифаси доимо эътибор марказида туришини талаб қилади.

Юртимизда ҳукм сураётган, энг катта бойлигимиз бўлмиш тинчлик ва осойишталик, меҳр-оқибат, ўзаро ҳурмат, миллатлараро тотувликни кўз қорачиғидек асраш, узоқ ва яқин қўшнилар билан тил топиб, дўстлик ва ҳамкорлик алоқаларини кучайтириш вазифаси бу борада ўта муҳим аҳамият касб етади. Бугунги долзарб вазифаларимиздан яна бири, дея таъкидлади Ислом Каримов, Ўзбекистонни тараққий топган давлатлар қаторига кўтариш, эркин ва демократик жамият қуриш ва бунинг учун йуртимиздаги мавжуд барча имкониятларни ишга солишдан иборатдир.

Айнан шу мақсадга эришиш йўлида Ватанимизнинг эртанги куни, келажаги бўлмиш, бизнинг таянчимиз ва суянчимиз бўлган ёш авлодни тарбиялаш, фарзандларимизга замонавий билим бериш ва уларни ҳақиқатан ҳам ҳал қилувчи кучга айлантириш энг устувор вазифамиз еканини ҳеч қачон унутмаслигимиз даркор.

 

 

Uyg‘un (1905-1990)

 

     Shoir va dramaturg Uyg‘un (asl ism-sharifi Otaqo‘ziyev Rahmatulla) 1905-yil 14 mayda Jambul viloyatining Marki qishlog‘ida tug‘ilgan. O‘zbekiston xalq shoiri (1965). O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan san’at arbobi (1956). O‘zbekiston Fanlar Akademiyasining muxbir a’zosi (1974). Mehnat Qahramoni (1985). 
      Samarqanddagi pedagogika akademiyada tahsil ko‘rgan (1927—30). O‘zbekiston davlat nashriyotida bo‘lim mudiri, «Qurilish» jurnalida mas’ul kotib (1930—31), Madaniy qurilish (1932—33) hamda Til va adabiyot instituti (1933— 43)da ilmiy xodim, sektor mudiri. Hamza nomidagi drama teatrida repertuar bo‘yicha badiiy rahbar o‘rinbosari (1947—48), «Sharq yulduzi» jurnalida bo‘lim mudiri (1948—50), O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi boshqaruvi raisi o‘rinbosari (1949—50), raisi (1951—54), ayni vaqtda «Sharq yulduzi» jurnalida mas’ul muharrir (1950-51).
       Dastlabki she’rlar to‘plami — «Bahor sevinchlari» (1929). Uyg‘un ijodi 3 bosqichdan iborat. Ijodining dastlabki bosqichida lirik shoir sifatida shakllangan. Ayni paytda «Jontemir» (1931—35), «Brigadir Karim» (1934), «Gulasal» (1934-35), «Ukraina yellari» (1935) kabi liroepik asarlari bilan shu davr dostonchiligi taraqqiyotiga sezilarli hissa qo‘shgan. Bundan tashqari, u adabiy meros va zamonaviy adabiy jarayon muammolariga doir maqolalar ham yozgan.      Fashizmga, bosqinchilik urushita qarshi kurash pafosi 
Uyg‘un ijodining 2-bosqichdagi bosh yo‘nalishini belgilab berdi («G‘azab taronasi», 1942; «G‘azab va muhabbat», 1943; «She’rlar», 1944). Bu davrda Uyg‘un dramaturgiyaga ham murojaat etib, vatanparvarlik ruhidagi «Ona», ulug‘ o‘zbek shoirining 500 yilligiga bag‘ishlangan «Alisher Navoiy» (1942, Izzat Sulton bilan hamkorlikda) dramalarini hamda «Qaltis hazil» (1944) komediyasini yozdi. Urushdan keyingi yillarda saqna yuzini ko‘rgan «Alisher Navoiy» dramasi keng tomoshabinlar ommasinint Navoiyni kashf etishi va ulug‘ shoirga muhabbat tuyg‘ulari bilan yo‘g‘rilishida, shuningdek, o‘zbek adabiyotida tarixiy-biografik drama janrining taraqqiyotida muhim ahamiyatga molik bo‘ldi. Shundan so‘ng Uyg‘un urush va urushdan keyingi mashaqqatli yillarga bag‘ishlangan «Hayot qo‘shig‘i» (1947), «Oltinko‘l», «Navbahor» (1949) dramalarini yaratdi. So‘nggi dramasi bilan Uyg‘un ijodiga qishloq hayoti mavzui kirib keldi. Dramaturg bu asarida urush davrida vayron bo‘lgan jamoa xo‘jaligi qayoti misolida eskilik bilan yangilik o‘rtasidagi kurash mavzuini birinchilardan bo‘lib urushdan keyingi o‘zbek adabiyotiga olib kirdi. 
       Uyg‘un ijodining so‘nggi, 3-bosqichi 50-yillarning o‘rtalaridan boshlangan. Uyg‘un tinchlik uchun kurash, vatanparvarlik, mehnatsevarlik singari o‘sha davr adabiyoti uchun muhim hisoblangan mavzularda ko‘plab she’rlar yozgan («Tinchlik kuylari», 1960; «Hayot chaqiradi», 1961). Quruq ritorika va pand-nasihatdan iborat bo‘lgan bu she’rlar shu davr she’riyati tarixida biror iz qoldira olmagan. 
     Uyg‘un ko‘proq dramaturgiya janrlarida qalam tebratgan. «Navbahor» dramasida ko‘tarilgan qishloq mavzuini yana davom ettirib, xotinqizlarning jamoa xo‘jaligiga mohirlik bilan rahbarlik qilishi mumkinligi («Hurriyat», 1959), paxta yakkahokimligi davri fojialari («Parvoz», 1963), shaxsga sig‘inishning qishloq sharoitidagi oqibatlari («Shubha», 1961), tibbiyot xodimlarining inson salomatligi uchun mas’ulligi («Qotil», 1965) kabi masalalar haqida bahs yurituvchi pyesalar yozgan. «Paxta uchun kurash»ning salbiy oqibatlari fosh etilgan «Parvoz» dramasi esa sovet voqeligini buzib ko‘rsatishda ayblanib, sahnadan olib tashlangan.
        Uyg‘unning yoshlar ma’naviyati muammosiga bag‘ishlangan «Parvona» (1966) komediyasi jamoatchilik tomonvdan samimiy kutib olingan. Uyg‘un O‘rta Osiyo xalqlarining mash’al siymolari haqida hikoya qiluvchi «Abu Rayhon Beruniy» (1973), «Abu Ali ibn Sino» (1979), «Zebunnisobegim» (1982) tarixiy dramalarini yaratdiki, bu asarlar «Hurriyat», «Parvona» va «Parvoz» pyesalari bilan birga dramaturg ijodining 3-bosqichidagi yutuqlari hisoblanadi. 
     Uyg‘un birinchi o‘zbek baleti «Gulandom» (1939) librettosi muallifi, «O‘zbekiston qilichi» (1942) pyesasi, «Alisher Navoiy» (1947) va «Avliyoning sarguzashtlari» (1958) kinossenariylarining esa mualliflaridan biri.
Uyg‘unning adabiy merosida tarjima asarlar alohida o‘rinni egallaydi. Urushgacha bo‘lgan davrda A. S. Pushkin va M. Yu. Lermontov asarlari tarjimasida muayyan tajriba orttirgan shoir keyinchalik L.N.Tolstoyning «Hojimurod», A.P. Chexovning «Chayka», U. Shekspirning «Yuliy Sezar» va «Veronalik ikki yigit» asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qilgan. Hamza nomidagi O‘zbekiston Davlat mukofoti laureati (1984).

 

 

Июнь

 

1. 1 июнь – Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни
2. 10 июнь - Ўзбекистон халқ шоири ва қаҳрамони Саид Ахмаднинг 100 йиллиги
3. 6 июнь - А.С.Пушкин таваллудининг 216 йиллиги

 

 

1 iyun- Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni

Bola kulgisidan olam munavvar

 

   Bola kulsa olam kuladi, deydi xalqimiz. Darhaqiqat, dunyoda bolalarning beg`ubor kulgusidan go’zalroq biron quvonch yo’q. Farzandlar chehrasidagi tabassum bois butun olam munavvardir. Istiqlol yillarida mamlakatimizda Prezidentimiz rahbarligida bolalarimizning baxtiyorligi va barkamolligi yo’lida amalga oshirilayotgan ezgu ishlarni sanab adog’iga yetish qiyin. “Umid nihollari”, “Barkamol avlod” sport musobaqalari, iste’dodli bolalar va o’smirlarning “Kelajak ovozi”, “Nafosat” kabi ijodiy tanlov va boshqa tadbirlar yosh avlodning barkamol bo’lib voyaga yetishishi yo’lida puxta zamin yaratmoqda.

Biz “O‘zbekiston — kelajagi buyuk davlat” deganda, eng avvalo, shu aziz Vatanimiz istiqboli bo’lgan bolalarimizning shod va baxtiyor yashashi uchun yaratilayotgan buyuk imkoniyatlarni nazarda tutamiz. Bu imkoniyatlar xalqimizning buyuk orzu-umidlariga qanot baxsh etadi.
Kulguchingdan hayot beg’ubor,

Quvonchingdan yashnaydi olam.

Sen tufayli umrimda iz bor,

Shodumon bo’l, baxtli bo’l, bolam!

 

      

Said Ahmad (1920-2007)

 

   Mashhur o’zbek adibi Said Ahmad (Saidahmad Husanxo’jaev) 1920 yilning 10 iyunida Toshkent shahrining«Samarqand darvoza» mahallasida tug’ilgan.

Uning bolaligi Abdulla Qodiriy, Elbek, Oybek, G’afur G’ulom singari adiblar davrasida o’tdi. Tabiatan qiziquvchan, tinib-tinchimas Said Ahmad adabiyotga kirib kelguncha juda ko’p sohalarda o’zini sinab ko’rdi: agitplakatlar yozdi, artist bo’lishga urinib ko’rdi, doktorlik maktabida o’qidi, qurilish texnikumida tahsil oldi, rassomlik maktabiga qatnadi, mashhur fotochi Rensonga shogird tushdi, gazetalarga xabarlar yozdi.

   U Nizomiy nomidagi pedinstitutda bir muddat o’qigach, 1941 yilda «Mushtum» jurnalida ishladi. 1942—1943 yillarda respublika radiosida, 1943—1947 yillarda «Qizil O’zbekiston» gazetasida, 1948—1950 yillarda «Sharq yulduzi» jurnalida mehnat qildi. 50-yillar boshida millatchi sifatida bir necha yil qamalib ham chiqdi. Milliy istiqlol yo’lidagi xizmatlari uchun Said Ahmad 1999 yilda O’zbekiston Qahramoni unvoniga sazovor bo’lgan.

   Said Ahmad hikoyanavis sifatida tanilgan. Uning «Cho’l burguti», «Lochin», «Bo’ston», «To’yboshi», «Jimjitlik», «Turnalar»,«Hayqiriq», «Alla», «Muhabbatning tug’ilishi», «Qorako’z Majnun» singari o’nlab hikoyalarida sadoqat, mehr, odamgarchilik, ishonch, e’tiqod singari ma’naviy qadriyatlar ta’sirchan aks ettirilgan. Adib hikoyalarida inson ruhiyati tovlanishlarini ko’rsatishga katta e’tibor berganligi uchun ham bitganlari zavq bilan o’qiladi va u prozaning shoiri hisoblanadi. Yozuvchi hajviy hikoyalar yaratish bo’yicha Qahhor an’analarini davom ettirgan ijodkordir.          Uning «Sobiq», «Qoplon», «O’rik domla»,«Mening do’stim Babbaev», «Muzey», «Bo’ri ovi», «Xandonpista» kabi ko’plab hajviyalarida inson tabiatidagi qusurlar badiiy tadqiq etiladi. Said Ahmad hajviy so’z jilolarini nozik payqaydi va undan mohirona foydalanadi.

    Said Ahmad nasrning deyarli barcha janrlarida qalam tebratadi. Uning qishloq mavzusidagi «Qadrdon dalalar» (1949), «Hukm» (1958) qissalari, chalkash insoniy taqdirlar mahorat bilan aks ettirilgan «Qirq besh kun» (1974) «Hijron kunlari» (1964), «Ufq bo’sag’asida» (1969) romanlaridan iborat «Ufq» trilogiyasi, inson qismati turg’unlik davri qabohatlari fonida tasvirlangan «Jimjitlik» (1988) romani, Bolalar hayoti ifodalangan «Sherzod va Gulshod» (1945), dunyoning etti burchiga yoyilgan«Kelinlar qo’zg’oloni» (1976), yolg’iz mo’ysafid ruhiy iztiroblari aks ettirilgan «Kuyov» (1986) singari sahna asarlari adibning katta ijodiy imkoniyatlaridan dalolatdir.

Said Ahmad 2007 yilning 5 dekabr kuni 87 yoshida vafot etdi.

 

 

Aleksandr Sergeyevich Pushkin (6 iyun 1799 y. – 10 fevral 1837 y.)

 

 Har bir xalqning donishmandligi va qalb nazokatini o'zida mujassamlantirgan shoiri bo'ladi. Rossiyada inson ma'naviy olamining musawiri, shubhasiz, Pushkindir. U nurga intilib, doim ozodlik uchun kurashuvchi shoir, buyuk optimist bo'lib yetishdi. Rus xalqining yana bir buyuk shoiri Aleksandr Blok: ..Pushkinning nomi naqadar jarangdor", deb ta'riflagan edi.

      A. S. Pushkin xalq og'zaki ijodini bolalikdan berilib o'rgandi. Buloqdek qaynab-toshgan xalq og'zaki ijodi shoirning ilhomiga ilhom qo'shdi. Kelajakda mashhur shoir bo'lib, jahonga tanilishida boy manba bo'lib xizmat qildi. U, ayniqsa, o'zining ertak-dostonlari bilan yosh kitobxonlarning hurmat-olqishiga sazovar bo'lib kelmoqda.

     A. S. Pushkin o'zining „Pop va uning xizmatkori Balda haqida ertak" (1831), „Baliqchi ham baliq haqida ertak" (1833), ,,0'lik malika va yetti bahodir haqida ertak" (1833), „01tin xo'roz haqida ertak" (1834) kabi ertak-dostonlari bilan jahon bolalar adabiyoti xazinasini yanada boyitdi.

     Yuqorida biz ta'kidlab o'tgan asarlarning hammasi boy va rang-barang xalq og'zaki ijodi ta'sirida yuzaga kelgan. Bu asarlar zamirida faktik materiallar yotganligini ko'ramiz. Masalan, shoir „Ajoyib bolalar" xalq ertagi asosida „Shoh Saltan... haqida ertak", „Qurimsoq kampir" ertagi va rus xalq folklorining to'plovchilaridan biri V. Dal hikoya qilib bergan sujet asosida „Baliqchi ham baliq haqida ertak", „Sehrli ko'zgu" ertagi asosida ,,0'lik malika va yetti bahodir haqida ertak", uzoq yillar xalqni ayovsiz ishlatib, unga rahm-shafqat nima ekanligini bilmay o'tgan va uning hatto pok xizmatlarini o'zida mujassamlashtirgan „Shabarsha batrak" asosida „Pop va uning xizmatkori Balda haqida ertak" yotganligini ko'ramiz. Bu ertaklarning hammasi shoirning ijodiy laboratoriyasida ishJanib, sayqallanib, yanada o'qimishli, ta'sirli chiqqan.A. S. Pushkin oddiy, mchnatkash xalqni yaxshi ko'radi, uni iloji boricha himoya qilishga, yon bosishga harakat qiladi. Shuning uchun ham uning ertak-dostonlarida xalqqa bo'lgan cheksiz muhabbat tuyg'usi barq urib turadi.Dadon shohni oling („01tin xo'roz haqida ertak"). U g'irt ahmoq. Na xalqni sevadi va na farzandlariga mehribon otalik qila oladi. Dadon o'taketgan darajada maishatparast va kaltabin. U butun podshohligidan, xalqidan, farzandlaridan o'zga yurtlik makkora ayolni ustun qo'yadi. Buni xalq, xudo kechirmaydi. Natijada shoh xalq qahr-g'azabiga duchor bo'ladi. Oltin xo'roz tepkisidan halok bo'lgan shohga birovning rahmi kelmaydi, aksincha, shohning o'limi ularga shodlik va ozodlik baxsh etadi.Pop („Pop va uning xizmatkori Balda haqida ertak") obrazi ustida shoir qattiq ishlaydi. Uning tekinxo'r, ochko'z, o'zgalar hisobiga umr kechiradigan bir pastkash kimsa ekanligini kcskin ochib tashlaydi.Unga qarama-qarshi qilib oddiy va halol, mehnatkash va bahodiryigit Balda obrazini ijod cho'qqisiga ko'taradi.Ikki qahramonning bozordagi o'zaro suhbatidanoq kitobxon kim qanday odam ekanligini darhol sezadi:

„ Bo'sin oshpaz, oiboqar ham duradgor,

Ayt-chi, bunday arzon ma/ay qayda bor?"

Balda debdi: „Yaxshi malay bo'layin,

Bergan obi yovg'oningga ko'nayin,

Xizmatimga haq to 'laysan shu xilda:

Peshanangga uch chertaman bir yilda".

     Ha, hayotda har bir narsaning, jumladan, tekinxo'rlik, ochko'zlikning ham poyoni, oxiri bor. Kaltabin Pop chertkini yeb halok bo'ladi.„Baliqchi va baliq haqida ertak" dostonida shoir pok muhabbat mangu bo'lishini orzu qiladi. Boylik, mansab deb o'tgan kunni unutmaslikni istaydi. Bundan tashqari, kimki halol peshana teri to'kib boylik orttirmasa, birovlar hisobiga boyiydigan bo'lsa, u hech qachon yuqmasligini, birovniki birovnikiligicha qolib ketishini kampir qismati bilan chog'ishtirib hikoya qiladi. Yer yuzi, butun olam hukmroni bo'libolgan kampir cholni mensimaganligi uchun, ochko'z va badbaxtligi uchun yana eski hammom, eski tos bilan qolib ketaveradi. Buni shoir juda chiroyli ifodalaydi:

     Rostgo'y, haqiqatni yoqlovchi shoir ,,0'lik malika va yetti bahodir haqida ertak", „Shoh Saltan... haqida ertak" asarlarida haqiqat bir kun emas bir kun, albatta, qaror topadi, hamma baxtiyor bo'ladi, degan fikrni ilgari suradi.

     A. S. Pushkinning xalq og'zaki ijodiga asoslanib yozgan ..Ruslan va Ludmila" asari ham bolalar qalbiga ancha yaqin turadigan dostonlardan biri hisoblanadi. Rus ertaklari, qo'shiqlari, afsonalari bu g'aroyib asarga favqulodda go'zal mazmun bergan. Yuksak insonparvarlikni o'zida mujassamlashtirgan yorqin is-te'dod egasigina shunday asar yarata olardi.

Mashhur rus romantik shoiri V. A. Jukovskiy „Ruslan va Ludmila" poemasi nashr etilgach, Pushkinga „G'olib o'quv-chimga mag'lub murabbiydan" deb yozilgan portretini sovg'a qiladi. Bu buyuk shoir dahosiga, qaysiki, ustozdan g'olib kelib va zamondan ilgarilab ketgan kurashchan insonga berilgan xolisona baho edi.

     Mana shuning uchun Pushkinga Rossiyaning mangu, otashin shoiri bo'lib qolmoq baxti nasib etdi. 

 

 

Июль

 

      1. 2 июль- Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасдиқланган кун (1992й.)

      2. «Имом Ал-Бухорий таваллудининг 1205 йиллигига»

 

 

2 iyul – O‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi qabul qilingan kun

 

   Mamlakatimiz istiqlolga erishgach, o‘z davlat ramzlariga ega bo‘ldi. Ularda xalqimizning ma’naviy-madaniy merosi, tarixi, urf-odat hamda an’analari, orzu umidlari, ezgu maqsadlari mujassamdir. Davlatimizning Bayrog‘i, Madhiyasi, Konstitutsiyasi, milliy puli kabi Gerbi ham ana shunday muqaddas timsollardandir.

Prezidentimiz Islom Karimov 1992 yilning 2 iyulida “O‘zbekiston Respublikasining Davlat gerbi to‘g‘risida”gi qonunga imzo chekdi.

Mazkur hujjatga asosan, gerbimiz tasviri O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni, Oliy Majlis palatalari, Vazirlar Mahkamasi, vazirliklar, hokimliklar, davlat qo‘mitalari, davlat hokimiyati va boshqaruvi idoralari binolari, xorijiy mamlakatlardagi diplomatiya vakolatxonalari va konsullik muassasalari peshtoqiga o‘rnatilgan.

Gerbimiz tasviri davlat idoralarining muhr va blankalarida, rasmiy nashrlarda, milliy pul, qimmatli qog‘ozlar va obligatsiyalarda, pochta markalarida, fuqarolik pasportlarida aks ettiriladi. Mamlakatimiz davlat chegaralarida barpo etilgan salobatli darvozalardagi Davlat gerbi barchamizga g‘urur-iftixor bag‘ishlaydi.

O‘zbekiston Respublikasining Davlat gerbida xalqimizning tarixi, orzu-istaklari, qadriyatlari, turmush tarzi, yurtimizning go‘zal tabiati aks etgan. Undagi har bir rang, har bir belgida muayyan ramziy ma’no bor.

Gullagan vodiy uzra quyoshning zarrin nur sochib turgani serquyosh zaminimiz, nurafshon o‘lkamiz ifodasidir. Purviqor tog‘lar oralab oqayotgan daryolar elimiz ko‘zlagan marralarning sarbalandligi, xalqimizning rizq-ro‘zi butunligi dalolatidir. Gerbning yuqori qismida sakkizburchak ichida moviy osmondagi yarim oy va yulduz aks etgan. Bu milliy an’ana va qadriyatlarimizning boqiyligi, ma’naviyatimiz yuksakligi, iroda va e’tiqodimiz mustahkamligiga ishoradir.

Chambar ichida chanoqlari ochilgan g‘o‘za shoxlari hamda bug‘doy boshoqlari tasvirlangan. Paxta va g‘alla farovonlik, to‘kinlik, mo‘l-ko‘lchilik manbai hisoblanadi. Qolaversa, bu qadimdan ona zaminimizda dehqonchilik madaniyati taraqqiy etgani, mamlakatimizning bugungi salohiyatini o‘zida ifodalaydi.

Gerbimiz markazida saodat, erksevarlik, himmat, olijanoblik timsoli bo‘lgan afsonaviy Humo qushining qanotlarini yozib parvozga shaylanib turgani tasvirlangan. Davlatimiz gerbining pastki qismida, bayrog‘imizni ifodalovchi chambar bandiga barchamiz uchun aziz va muqaddas bo‘lgan “O‘zbekiston” so‘zi bitilgan.

Barcha davlat ramzlarimiz qatori gerb ham xalqimizning sha’nu shavkati, g‘ururi, or-nomusi, tarixiy xotirasi va orzu-umidlarini o‘zida mujassam etgan. U oliy saodat – istiqlolimiz ramzi, o‘zini shu yurt farzandi deb bilgan har bir inson uchun cheksiz faxru iftixor manbaidir.

“O‘zbekiston Respublikasining Davlat gerbi to‘g‘risida”gi qonunda mamlakatimiz fuqarolari, shuningdek, O‘zbekistonda turgan o‘zga shaxslar davlatimiz gerbini hurmat qilishlari shart ekani belgilab qo‘yilgan.

Zero, Vatan timsollari milliy g‘ururimizni yuksaltirishga, ona diyorimizga bo‘lgan muhabbat va sadoqatimizni kuchaytirishga, kelajagimizga ishonchimizni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

 

 

«Имом Ал-Бухорий таваллудининг 1205 йиллигига»

 

   Imom al-Buxoriy (asl ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy) (810.21.7, Buxoro — 870.31.8, Samarqand yaqinidagi Xartang qishlog‘i) — islom olamining yirik mutafakkiri, buyuk muhaddis. Muhaddislar imomi, hadis ilmining sultoni deb ham yuritiladi.

   Otasi Ismoil o‘z davrining yetuk muhaddislaridan, Molik ibn Anasning shogirdi va yaqinlaridan biri bo‘lib, tijorat ishlari bilan shug‘ullangan. Onasi taqvodor, diyonatli, oqila ayol edi. Otasi vafot etgach, uning tarbiyasi volidasi zimmasiga tushgan. U 5—6 yoshidan islomiy ilmlarni, Muhammad (sav)ning hadislarini o‘rganishga va yodlashga kirishadi.

Taniqli muhaddislar — al-Doxiliy, Muhammad ibn Salom al-Poykandiy, Muhammad ibn Yusuf al-Poykandiy, Abdulloh ibn Muhammad al-Masnadiy va boshqalardan saboq olgan. Azaldan muhaddislar safarga chiqishdan oldin o‘z yurtidagi roviylardan birorta ham hadis qoldirmasdan yozib olgan bo‘lishi va shundan keyingina boshqa shahar yoki mamlakatga safarga otlanishi mumkin edi. Buxoriy 16 yoshga yetguncha, o‘z yurtidagi mashoyixlardan hadis eshitib, yozib olib, xalifalikning turli viloyatlari tomon yo‘l oladi.

825 yili Buxoriy onasi va akasi Ahmad bilan Makkaga kelib, haj ibodatini ado etadi. Onasi va akasini Buxoroga qaytarib, o‘zi Makkada qoladi. Bu yerda faoliyat ko‘rsatayotgan mashoyixlarning ilmiy yig‘inida qatnashadi. 827 yili Madinaga boradi. Madinadagi mashhur ulamolardan Ibrohim ibn al-Munzir, Mutrif ibn Abdulloh, Ibrohim ibn Hamza va boshqalar bilan muloqotda bo‘lib, ulardan hadislar bo‘yicha saboq oladi. Bu vaqtda Rasulullohning sahobalari, sahobalarning izdoshlari turli mamlakatga tarqab ketgan edilar. Shunday sharoitda Muhammad(as)ning hadislarini to‘plash turli shahar va mamlakatlarga borishni taqozo qilar edi.

Bir necha tarixchilarning ta’kidlashicha, Buxoriy Hijoz, Makka, Madina, Toif, Jiddaga qilgan rihlati 6 yil davom etgan. So‘ng Basra, Kufa va Bag‘dodga safar qiladi. Shom va Misrga o‘tadi. Bundan tashqari Xuroson, Marv, Balx, Hirot, Nishopur, Ray, Jibol kabi shaharlarda bo‘lib, bu shaharlardagi olimlardan saboq oldi va hadislar to‘pladi. Xorijiy yurtlardagi safardan keyin Buxoroga qaytgach, hadis ilmini targ‘ib etishga kirishadi. Ul zotning bu sa’yu ko‘shishlari bu vaqtda Buxoroda hukmdorlik qilgan Holid ibn Ahmad az-Zuhliyga xush kelmaydi. Shu sababli Buxoriy Buxoroni tark etib, Poykendga, keyin esa Samarqand yaqinidagi Xartang qishlog‘iga kelib yashashga majbur bo‘ladi va shu yerda vafot etadi.

Buxoriy butun faoliyati davomida ilm kishilarini ma’naviy va moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatlagan. Tijorat kilganda topgan daromadidan oyiga besh yuz dirhamdan faqiru miskinlarga, ilm toliblariga sarflagan. Shaxsiy hayotida ortiqcha dabdaba va sarf-xarajatlarga yo‘l qo‘ymagan.

Buxoriy umr bo‘yi hadislarni to‘plash va tizimga solish bilan shug‘ullangan, ularni sahih (to‘g‘ri, ishonchli) va g‘ayri sahih (xato, zaif)ga ajratgan. Bu ishni hadis roviylarining maishiy hayotlari, yashash joylari, tug‘ilgan va vafot etgan sanalari, bir-birlari bilan qilgan o‘zaro muloqotlarini o‘rganish bilan bog‘liq holda olib borgan. Buxoriy jami 600 mingga yaqin hadis to‘plagan bo‘lib, shundan 100 ming «sahih» va 200 ming «g‘ayri sahih» hadisni yoddan bilgan. Buxoriy o‘zining noyob qobiliyati, iqtidori, quvvai hofizasining o‘ta kuchliligi bilan ilm ahllarini lol qoldirgan. Hadis ilmiga o‘ta fidoyilik, aql-zakovatini baxshida etish Buxoriyga shon-sharaf keltirdi, uni islom dunyosining eng buyuk allomalaridan biri sifatida tanitdi.

Buxoriy 20 dan ortiq kitob tasnif etgan. Ulardan ayrimlari bizgacha yetib kelgan. Buxoriyning «Al-Jomi’ as-sahih» («Ishonchli to‘plam») deb nomlangan 4 jild (juz) dan iborat hadislar to‘plami islom olamidagi boshqa muhaddislar tuzgan hadis to‘plamlari orasida eng ishonarli va mukammalidir. Asar bir qancha xorijiy tillarga tarjima qilingan. Shu jumladan o‘zbek tiliga ham tarjima qilinib, 1991—96 ylarda 4 jildda nashr etildi.

Buxoriy yaratgan «Al-Adab al-mufrad» («Adab durdonalari») asari katta tarbiyaviy ahamiyatga molik benazir to‘plamdir. 1322 hadis va xabar jamlangan bu asar Turkiya va Misrda bir necha marta chop etilgan. Uning o‘zbekcha tarjimasi 1990 yili Toshkentda nashr qilingan. Roviylarning kunyalariga bag‘ishlangan «Kitob al-kuna» («Kunyalar haqida kitob») 1940 yili Hindistonda chop etilgan. Buxoriyning «At-Ta’rix al-kabiyr» («Katta tarix») kitobi esa Turkiyada 9 jildda nashr qilingan. Asar qo‘lyozmasining ba’zi qismlari Haydarobod kutubxonasida saqlanadi. Shuningdek «At-ta’rix as-sag‘iyr» («Kichik tarix») ham hadis tarixiga oid qimmatli asar hisoblanadi. Bu asar Hindiston va Qohirada chop etilgan. Buxoriy yaratgan «Kitob al-favoid» («Foydali ashyolar haqida kitob»), «Al-Jomi’ al-kabiyr» («Katta tayanch»), «Xalq af’ol al-ibod», («Alloh bandalari ishlarining tabiati»), «Al-Musnad al-kabiyr» («Katta tayanch»), «At-tafsir al-kabiyr» («Katta tafsir»), «Kitob al-hiba» («Xayr-ehson haqida kitob») va boshqa asarlarning ba’zilari bizgacha yetib kelmagan, ba’zilari jahonning turli mamlakatlari kutubxonalarida saqlanayotganligi haqida ma’lumotlar bor. Buxoriyning boshqa asarlari orasida «Tafsir al-Qur’on» («Qur’on tafsiri») kitobini ham alohida ta’kidlash kerak. Buxoriy asarlari musulmon dunyosining barcha madrasa va dorilfununlarida payg‘ambar (as) sunnatlari bo‘yicha asosiy darslik, qo‘llanma hisoblanadi. Jamoat arboblari, olimu ulamolar va din peshvolari Buxoriy asarlariga tayanib ish tutadilar.

Istiqlol sharofati bilan Buxoriyning o‘lmas merosi elyurti bag‘riga qaytdi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Imom al-Buxoriy tavalludining hijriy-qamariy taqvim bo‘yicha 1225 yilligini nishonlash to‘g‘risida»gi qarori (1997 yil 29 aprel) asosida Buxoriyning ilmiy merosini o‘rganish va targ‘ib qilish, xotirasini abadiylashtirish borasida katta ishlar qilindi. 1998 yil 23 oktyabrda Samarqandda yubiley to‘ytantanalari bo‘lib o‘tdi. Alloma abadiy qo‘nim topgan Chelak tumanidagi Xartang qishlog‘ida ulkan yodgorlik majmui ochildi.

Buxoriyning boy ma’naviy merosini chuqur o‘rganish va keng targ‘ib qilish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning tashabbusi bilan Imom al-Buxoriy xalqaro jamg‘armasi tuzildi (1998 yil 4 noyabr; raisi Zohidillo Munavvarov). Jamg‘armaning asosiy vazifasi Qur’oni karim va Buxoriyning «al-Jomi’ as-sahih»i tarjimalarining akademik nashrlarini tayyorlash, buyuk islomshunoslar ilmiy merosini tadqiq etish, diniy-falsafiy mavzularda ilmiy anjumanlar o‘tkazish va shular yordamida yosh avlodni milliy an’analarimizga sadoqat ruhida tarbiyalashdan iborat. 2000 yildan boshlab mazkur jamg‘arma o‘zining ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy-adabiy «Imom al-Buxoriy saboqlari» jurnalini nashr eta boshladi. Jurnal xalqimizni milliy-ma’naviy merosimizdan bahramand etish, milliy, diniy qadriyatlarning sog‘lom idrok etilishiga yordam berishni uz oldiga maksad qilib qo‘ygan. O‘zbekistonda Buxoriyning xotirasi munosib tarzda abadiylashtirilgan.

Toshkent Islom institutiga Buxoriy nomi berilgan. Buxoriyning hayoti va ijodiga bag‘ishlab bir necha tillarda kitob-albom, 2 qismli film (1995), «Hadis ilmining sultoni» 4 qismli kinoqissa (1998) yaratilgan.

 

 

Август

 

1. “Менинг маҳаллам – менинг таянчим”
 

 

Махалля в эволюции города

 

   Махалля в Узбекистане за многие века утвердила себя как испытанное средство эволюции образа жизни, сохранения ремесел и традиционных методов строительства. Эволюция махалли, общества и его городов взаимосвязаны.

   В Узбекистане сосуществуют три типа города: феодальный исламский, недавний социалистический и формирующийся ныне город рыночной экономики. При всем их различии в каждом из них живет махалля - целиком или в виде центров или фрагментов. Задача республики и ее городов - использовать сегодня все преимущества махалли. Название "махалля", то есть община, происходит от слова "махал", имеющего значения "место" и "время, момент". Такой двойственной махалля была всегда. Это место общины трансформировалось вместе с поколениями ее жителей. Объединив махалли в районы, городская власть управляла этими административными единицами. С усилением или ослаблением государств районы процветали, разрушались или вовсе исчезали. Входившая же в их состав махалля сохраняла способность к возрождению.

   С XIX в. махалли были рассечены новыми улицами с транспортом, и их на европейский манер стали называть кварталами. Кварталы как блоки домов между новыми улицами мало что дали, тогда как махалля осознавалась все более важной для личности, ее семьи, общины, города и государства. Махалля воспроизводит себя духовно как часть общества и материально как часть города. Этим своим местом в жизни общества и города она подтверждает, что нет ничего более постоянного, чем временное. В чем секрет постоянства махалли?

Вчера

       Протогорода и поселения Средней Азии II-I тысячелетий до н.э. возводились на холмах как крепости с храмом или дворцом в центре. В крепостях и у подножий холмов лепились жилища общин, смыслом которых были убежище и защита. В эпоху раннего средневековья стали появляться замки-кёшки дихкан, которые возводились тоже на холмах-платформах. Скопища таких крепостей обрастали селищами и перерастали в города. Эти крепости и были первыми махаллями городов. Из множества кёшков Ташкентского оазиса начался будущий метрополис Средней Азии - Ташкент.

Арабы застали кёшки как в городах, так и в пригородах. Сельскохозяйственную элиту городов они вытеснили торговой. Власти Бухары распродали ее шахристан и пашни дихкан купцам караванной торговли. Кёшки сменились торгово-ремесленными улицами-махаллями. В середине IX в. власть обнесла цитадель Арк, шахристан и рабад одним прямоугольником стен - сложился феодальный город. Но Бухара разрослась впятеро, достигнув к Х в. своей максимальной территории. Власти стремились контролировать город, но не успевали возводить городские стены. Их беспокоила и растущая независимость махалли. В Бухаре отказались от возведения второй стены, а самаркандский амир снял в Афрасиабе ворота в махаллях "бунтовщиков". Только внешняя угроза объединяла махалли и власть города. Пограничный со степью Ташкент IX-X вв. для защиты от кочевых племен имел цитадель с двумя воротами, шахристан с тремя воротами и концентрические стены двух рабадов с 10 воротами на внутренней стене и 7 воротами - на внешней.

В империи тюрков-сельджуков XI-XII вв. города прогрессировали. Сельджуки оседали в пригородах и, как в сирийском городе Халеб, превратили их к XIII в. в экономически активные самостоятельные города с преобладающим тюркским населением. В этих городах махалли нашли свое место вокруг их процветавших торгово-ремесленных центров на стыке внутреннего и внешнего рабадов. Признаки этой концентрации присутствуют в исторических городах и поныне. Сельджуки управляли государствами и городами на основе среднеазиатской традиции семейного правления "улус". Во главе стоял великий султан, которому были подотчетны его сыновья, управлявшие, как султаны, провинциями и, как шахи и принцы, вилоятами. Эта семейная традиция спасла махалли в монгольский XIII в. и расцвела в городах Темуридов XIV-XVII вв.

Амир Темур и Темуриды предоставили градостроительные полномочия военачальникам-амирам, которые вместе с государственными сановниками строили в Самарканде и Кеше медресе, мечети, хонакох, рабаты и хаузы. В возрожденных после монголов городах махалли своими названиями возвестили об их живом этносе и его ремеслах. Время сохранило планы и размеры этих стабильных и зрелых городов. Вокруг Герата разрослись булюки, утопавшие в зелени махалли нового типа. Они превратили эту культурную столицу Темуридов в город-сад. Ее пригороды для людей благородного сословия стали значительным шагом вперед по сравнению с военизированными и кочевническими садовыми пригородами Самарканда. В булюках осуществилась мечта жителей среднеазиатских городов о жизни вне тесных стен, на просторе процветающего и просвещенного пригорода. В этих пригородных махаллях было написано выдающееся руководство по садам "Иршад аз-зираа", ставшее пропагандой благородного образа жизни. Недаром принципы этого руководства были продолжены в "Благоухающем сборнике" ("Баёз-и Хушбуи"), который рекомендовал темурид Шахджахан для элиты Индии XVII в.

В XVI-XVII вв. торговцы и ремесленники так обосновались в центре Самарканда, что застроили своими махаллями и мастерскими цитадель Темура, прежде наводившую ужас. Шейбанидская же элита переместилась в махалли Нау в северо-восточном пригороде. В этот период в элитных пригородах Герата родился и сформировался будущий иранский шах Аббас I. Ему суждено было довести традицию пригородных садов-махаллей этого города до невиданного великолепия. В конце XVI в. он перенес столицу Ирана в Исфахан, и в его западном пригороде построил площадь Мейдани-Шах и аллею Шахар-Баг с садами и дворцами элиты. Амир Темур строил градостроительные ансамбли Самарканда с севера на юг. Шах Аббас продолжил это в Исфахане более четко и в синтезе с привлекательными образцами величественных ансамблей Европы того времени.

Пригородные махалли элиты развивались с учетом равновесия плана города. Издревле цитадели и города ориентировались на восток, к восходу солнца. Но рост городов на восток достиг максимума, и для равновесия относительно своего центра их повернули в западном от цитаделей направлении. Новые махалли на западе и завершили процесс формирования плана позднефеодального города. Северо-западные махалли принадлежали элите Саманидов в Бухаре, а также знати и духовенству в Шахрисабзе. Большинство населения Шахрисабзского бекства составляли узбеки племени кенегес. В махаллях Ходжа Мир Хомид к западу от центра Шахрисабза жили темуридские кенегесы. На северо-западе Самарканда, у ворот Шейхзаде, располагался дом могущественного Ходжа Убайдуллох Ходжи Ахрара. В XVI в. элита северо-запада Бухары "вошла" в город со своими обширными садами: для этого стену города перенесли западнее на 500-800 м, а на месте прежней разбили проспект Хиебон. В XIXв. в Хиве также стену перенесли на запад, чтобы включить в город пашни и сады тамошней знати. Размер Бухары стали определять ее диаметром от Мазарских ворот на востоке до ворот Ширгарон на западе. Этот широтный размер, как и в Хиве, равнялся 2500 м. Оба города росли вдоль каналов и дорог. С севера на юг их размер был 1500 м. В XVIII - XIX вв. Бухару, Самарканд и Хиву превзошел Ходжент с широтой 3200 м: его махалли разрастались вдоль берега Сырдарьи.

С XVI в. в городах укрепилось элитное сословие из потомков сына Чингизхана Чагатая. В XVIII - XIX вв. благодаря торговле с Россией разросся Ташкент. Из четырех даха города - Шейхантаурской, Бешагачской, Кукчинской и Себзарской двумя последними управляли ходжи. Аксакалы всех даха из сословий ремесленников, торговцев и земледельцев составляли ханский совет и сообща вели дела города. Среднеазиатское семейное правление "улус" сменилось "муниципальным" самоуправлением Ташкента, который русские называли "Гамбургом Центральной Азии" и Ташкентской республикой. "Вольными городами" именовали посланники Петра I Балх, Маргилан, Андижан и Бадахшан: их "наподобие республики старшины народные содержат, которых около 40 человек есть". Ташкент с пригородами делился на 4 даха с 4 хокимами. Каждый из этих правителей-чингизидов, независимо от других, управлял соперничавшим населением, имея свои укрепления, администрацию и войска. Даха делились по оврагу ручья от Лабзака до Самарканд-дарваза и по перпендикулярной улице от Сагбанских до Бешагачских ворот. Из 250 махаллей города лишь нескольким десяткам махаллинских мечетей был разрешено проводить пятничные службы. Так выделялись гузарные центры. Правитель Юнус-ходжа запретил горожанам ездить верхом: подъезжая к городу, они должны были спешиваться и вести коня на поводу.

Свои древние 4 даха, или китъа, каждый с 30 гузарами, имел и Самарканд. Соперничавшие издревле жители Шахрисабза делили город на две части - верхнюю и нижнюю, хотя основным было деление на 53 гузара. Так махалля сохраняла для государства ценности семьи и общины, контролировалась властью и способствовала росту городов.

Сегодня

          В начале XXI в. мы смотрим на махаллю через призму опыта, полученного в предшествовавшем, ХХ в., когда махалли были переименованы и рассечены новыми улицами, а города поделены на так называемые квартальные советы. После революционных "перегибов" начала ХХ в., в его второй половине к махалле стали относиться благосклоннее. Диаметр Ташкента с 4 км в середине XIX в. увеличился до 10 км и более. И градостроительство стремилось найти соответствующие местному климату и быту жилые районы в сети улиц с краткими связями для пешеходов и транспорта.

В качестве образца взяли микрорайон Германии, сторона которого равнялась 1500 м. Его уменьшили, и из 4 таких микрорайонов составили жилой район с радиусом обслуживания 800 - 1000 м. В конце ХХ в. обследования Ташкентского зонального научно-исследовательского института экспериментального проектирования (ТашЗНИИЭП) и Среднеазиатского научно-исследовательского института теории архитектуры и градостроительства (СредАзНИИТАГ) подтвердили схематизм таких районов. Их жильцы замкнулись в квартирах и забросили 25% придомовых территорий, 50% территорий групп жилых домов и 25% территорий микрорайонных центров. Микрорайоны и жилые районы не обеспечивали людям необходимых условий для проживания.

        ТашЗНИИЭП констатировал, что в квартирах этих микрорайонов летом температура на 10 градусов выше, чем снаружи. Зной периода "чилля", то есть с конца июня по начало августа, превращается в них в испытание на выживание. В традиционном махаллинском жилье перенести жару помогает система переходных пространств. Жители проводят утро, вечер и ночь во дворе, полдень - в помещениях. Комната -("хона") - "айван" - перголы ("ишком") над суфой у хауза - двор ("сахн"), - вот пространства узбекского махаллинского дома. При его уплотнении второго этажа наверху возводится тенистый и проветриваемый дворик - "соябон". Летние пространства в 2-3 раза превышают пространства комнат. В квартире же балкон - зачастую лишь ее 5-я часть. И несмотря на все это, в советских "Строительных нормах и правилах" 1985 г. площадь летних помещений в южных республиках была сокращена с 20 до 15% от общей площади квартиры.

Узбекское традиционное жилище выходит в город не сразу, а через посредничающие пространства улиц махаллей. "Логическая система перехода от города через улицу, переулок, двор, айван к индивидуальной комнате - интимному уголку, который всегда был и будет нужен человеку, - вот что характеризует узбекское жилье и составляет его главную архитектурную ценность" (1, с.22 ). Требования жизни вынудили власти и архитекторов вернуться к опыту махалли.

Исторические города, а вместе с ними и махалли разрушаются из-за ошибок, продолжающихся в проведении автодорог через них, недостатка или отсутствия социальных программ для живущего в махалях населения и вседозволенности для финансово обеспеченной индустрии туризма по отношению к этим памятникам прошлого. Необходима всесторонне взвешенная градостроительная политика. Исторический город подлежит переоценке для его охраны и реконструкции. Генеральные планы и проекты давно не разрабатываются, а те, что подновляются и корректируются, не отвечают новым требованиям и поэтому не служат действенным основанием. Строительство осуществляется волевыми решениями: "с листа", путем проб и ошибок. В предстоящие 15 - 20 лет число автомобилей в республике возрастет в 2-3 раза, и 50% транспорта устремится по прокладываемым, часто через исторические города, скоростным магистралям. Важно, чтобы последние предохраняли, а не рассекали исторические города и их махалли. Еще важнее, чтобы ценности махаллей вводились в новые планируемые и строящиеся районы наших городов.

Завтра

   В Узбекистане около 20 исторических городов, и большинство из 23 миллионов населения республики живет в махаллях или считает среду махаллей родной для себя. За последние 30 лет махалля изменила взгляд на город и способы его реконструкции. Это новое понимание нужно закрепить в градостроительстве завтрашнего дня.

Следует сохранять и развивать закономерности планировочной организации исторических городов Узбекистана на основе махаллей, которые складывались веками и были живой плотью города. Ташкент, Самарканд и другие исторические города сформировались в пределах радиально-центричных планов радиусом 1200-1500 м. В этой оптимальной пешеходной дистанции развивались городские центры и махалли. Центр Бухары, например, рос от площади Регистан до ансамбля Ляби-Хауз на 1500 м, а далее на такое же расстояние до загородной мечети Намазгох. В Ташкенте и Самарканде центр статичен, и большинство махаллинских и гузарных центров концентрируется в 700 м от него. В Ташкенте, а также в Ходженте в этом радиусе проходила стена, разделявшая внутренний и внешний город. В 700 м от центра старого Ташкента находится культовый центр Хазрати Имам. Стены теперь нет, но остались улицы и центры вдоль нее. Концентрические улицы в этом радиусе есть и в Самарканде. В махаллинских и гузарных центрах вдоль этих улиц и поныне сохранился истинно местный городской быт. В Самарканде с эпохи Темура ярко выражены радиальные улицы. В начале и конце их расположены центры городского значения, а в их середине - изолированные от этих шумных улиц махаллинские центры, например, Ёмини и Мирзо Пулод (XV-XIX вв.) на Пенджикентской улице Самарканда. Параллельно шумным радиальным - тоже на отдалении от них - проходят тихие межмахаллинские улицы. Такие улицы-дубли есть на северо-востоке, востоке, юге и юго-западе исторического Самарканда. При подходе к стенам города эти улицы сливались с главными радиальными улицами. Лишь в позднее средневековье сквозь стены были пробиты улицы прямо в городские махалли, раскрывая их к жизни в новых периферийных районах. Эти закономерности развития городских и махаллинских центров, существующие в исторических городах, и должны определять охранные и реконструктивные действия в них.

Для этого необходима реорганизация управления историческим городом, содействие городских властей инвестированию, предоставлению грантов и займов по экономическому возрождению махалли частными лицами и кооперативами. Махаллинская политика "самосохранения" состоит в реконструкции фрагментов исторического города частным сектором и предпринимателями. Центр по возрождению исторического города направляет возможности жителей и предпринимателей на активизацию экономического потенциала махалли. В советский период угроза сноса махалли сдерживала население от реконструкции домов. Правительственное решение о предоставлении гражданам права на владение землей и о передаче ее в частное владение предоставило гарантии для инициативы домовладельцев. Махалля существует, и ее можно возродить полноценно лишь вместе со всем историческим городом, который соразмерен современному городскому району и в этом качестве должен быть сохранен в новой сети скоростных магистралей городов.

В генеральных планах и проектах детальной планировки городов следует пересмотреть землепользование в историческом городе с целью выноса общегородских функций за его пределы, оставив историческому городу функции, присущие лишь ему. Распространенным недостатком является сосредоточение функций в ядре исторического города и недооценка остальных его территорий. Исторически жизнь "бежала" из центров городов: она покидала цитадели, шахристаны и даже пригороды-рабады ради новых территорий для поиска там жизнеспособных форм города. Исторический город - это пешеходная система, в которой разные центры расположены на определенных и закономерных пешеходных параметрах друг от друга. Опыт ХХ в. показал, что пробивка магистралей через исторические города не решает их транспортных проблем, а некачественная застройка этих магистралей бесповоротно разрушает исторические города. Решение - объезд транспортом исторического города, махалли которого должны стать преимущественно пешеходной зоной, обслуживаемой тактично продуманной системой местных проездов. Имеющие сейчас место перестройки жилых домов ведут к перенаселенности. Важно снижение численности населения в и без того переуплотненных исторических городах: в двух третях жилого фонда старого Самарканда нередко проживание семьи в одной комнате. Контролю подлежит и использование новых строительных материалов: "евростили домов "элиты"" разрушают традиционный масштаб и облик исторической застройки. Осуществлению контроля могут содействовать махаллинские комитеты и их традиционные механизмы принятия решений. Жителей махалли следует ориентировать на реализацию заложенных в генеральных планах городов мер по: восстановлению первоначальной морфологии исторических городов; учреждению уровней охраны памятников и исторической среды; реставрации и реконструкции памятников и ценных жилых домов; обеспечению традиционного восприятия исторического города.

 

Сентябрь

 

“1 сентябрь – Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 24 йиллиги”

 

 

1991 йил 1 сентябрь- Ўзбекистон Республикаси  Мустақиллика эришган кун

80-йиллар охири 90-йиллар бошларида Ўзбекистонда мустақилликка интилиш ҳаракатлари кучая бориб, уни қўлга киритиш шарт-шароитлари вужудга келди.

1989 йил октябрда давлат тили тўғрисидаги қонуннинг қабул қилиниши мустақиллик йўлида муҳим босқич бўлди. Қонунни амалга ошириш мақсадида ўзбек тилини текин ўқитиш махсус курслари ташкил этилди, ўзбек тилидаги адабиётлар, дарсликлар нашр этилишига ва ўқув юртларида ўқитилишига эътибор кучайди. 1990 йили баҳорда Марказнинг қаттик қаршилигига қарамасдан Иттифок Республикалари орасида биринчи Ўзбекистонда Президентлик лавозими таъсис этилди. Бу ўзбек давлатчилиги ва мустақиллигининг принципиал янги босқичи бўлди. Ўзбекистон раҳбарияти баъзи юқори раҳбарлик лавозимларига тавсия қилинган шахсларни Москвада сухбатдан ўтказиш амалиётини тугатди.

И.А. Каримов 1990 йил 24 мартда Узбекистон Олий Кенгашида Ўзбекистоннинг биринчи Президенти қилиб сайланди. 1990 йил 20 июнда Мустақиллик туғрисидаги декларациянинг қабул қилиниши халқнинг давлат мустақиллигига интилишини ҳуқуқий, иқтисодий ва сиёсий мазмун билан тўлдирди ва ғоят катта тарихий аҳамиятга эга бўлди. Ўзбекистон жамоат ташкилотлари ва ҳаракатлари орасида мустақиллик ғояси кенг қўллаб-кувватланди.

 

Халқнинг асрлар давомидаги орзуси –
давлат мустақиллиги рўёбга чиқди

 

1991 йил 31 августда Ўзбекистон Республикаси Олий Совети XII чақирик навбатдан ташқари VI сессияси давлат мустақиллиги ва мустақил суверен Ўзбекистон Республикаси давлати ташкил топганлигини эълон қилди. Унда «Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллигини эълон қилиш тўғрисида» Олий Кенгаш Қарори ва «Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги асослари тўғрисида»ги қонун қабул қилинди ҳамда 1 сентябрь-Мустақиллик куни, миллий байрам, деб белгиланди. Бу асосий ҳужжатлар Ўзбекистон олдида турган мақсад ва вазифаларини кўрсатиб берди.

Мустақилликнинг эълон қилиниши Республика тарихида муҳим воқеа бўлиб, у нафақат бутун давлат учун, балки Ўзбекистонда яшайдиган ҳар бир ахоли учун катта аҳамият касб этди. Кўпинча мустақилликка қон тўкишлар йўли билан эришилади. Лекин Ўзбекистон бундай йўлдан бормади. XXI аср арафасида жаҳон харитасида яна бир мустақил, тенг хуқуқли давлат — Ўзбекистон пайдо бўлди. Жаҳон ҳамжамияти уни тезда тан ола бошлади.

Мустақил демократик республиканинг ташкил топиши жаҳоншумул тарихий аҳамиятга эга бўлди. Халқнинг асрлар давомидаги мустақиллик учун кураши руёбга чиқиб, мамлакатда хуқуқий, демократик жамият шаклланишига шарт-шароит яратилди. Ўзбекистоннинг бой имкониятларидан халқ турмушини яхшилаш учун фойдаланиш мумкин бўлди.

Мустақил Ўзбекистон бозор муносабатларига ўтишда хар ҳил салбий холатлар туғдирадиган «фалаж» йўли билан эмас, аста-секинлик билан ўтиш йўлини танлади. Истиқлолга эришган халқимиз жаҳон минбарида ўз манфаатлари хақида бор овоз билан гапириш, халқаро ташкилотлар ишида фаол қатнашиш имкониятига эга бўлди. Энг асосий натижалардан яна бири-халқнинг тарихий меросини ўрганиш, маънавий қадриятларини тиклаш имкони туғилди.

Ўзбекистонда мустақиллик шароитида сиёсий ва иқтисодий қайта кўришлар амалга оширила бошланди, биринчи навбатда мустақил давлатнинг хуқуқий асослари яратилди.

1991 йил 18 ноябрда Республика Олий Кенгаши VIII сессияси 1991 йил 29 декабрда Ўзбекистон Республикаси Президентлигига сайлов ва Мустақиллик ғоясини бутун халқнинг муҳокамасидан ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилди. Сайлов комиссиялари ташкил қилиниб, уларга Ўзбекистон Республикаси Президентлигига сайловлар ва референдум тўғрисидаги қонуннинг бажарилишини таъминлаш, Ўзбекистон фуқароларига ўз хохишларини эркин билдириш, Президентликка номзодлар учун тенг шарт-шароитлар яратиш вазифалари юкланди. 29 декабр куни муқобиллик асосида ўтказилган сайловда Ислом Абдуғаниевич Каримов номзодига сайлов қатнашчиларининг 86 фоизидан кўпроғи ўз овозини берди.

Марказий Сайлов комиссияси округ комиссиялари баённомаларини кўриб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентлигига сайлов ҳақидаги қонуннинг 35-моддасига асосан И.А. Каримов биринчи Ўзбекистон Президенти этиб сайланганлиги тўғрисида қарор қабул қилди. И.А. Каримов 1991 йил 31 декабрдан ўз вазифасини бажаришга киришди.

Президентликка сайловлар билан бир вақтда «Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигини қўллаб-қувватлайсизми?» саволи бўйича референдум ҳам ўтказилди. Овоз беришда рўйхатга олинганларнинг 94,1 фоизи қатнашди. Қатнашганларнинг 98,2 фоизи мустақилликни қўллаб овоз берди.

Мустақил Ўзбекистон бозор муносабатларига асосланган демократик жамият кўриш учун бой табиий ресурслар ва кенг имкониятларга эгадир. Ўзбекистонда фойдали қазилма бойликларнинг 2.700 дан ортиқроқ урни аниқланган. Ҳар йили Республика худудидан 5 млрд. доллардан ортиқроқ қимматдаги фойдали ер ости бойликлари қазиб олинмоқда.

Республика олтин заҳираси бўйича жаҳонда тўртинчи, қазиб олиш бўйича жаҳонда 7-8 ўриндадир. Рангли металлар, фосфоритлар, табиий газ, нефт, кўмир ва бошқаларнинг заҳира манбалари ҳам аниқланган.

Ўзбекистон ери жуда ҳам хосилдор бўлиб, бу ерда пахта, дон, сабзавот ва мевалардан юқори хосил олиш мумкин. Республика энергетикаси бугун 11 млн. киловатт-қувватдан кўпрок кучга эга бўлган, 37 иссиқлик ва гидроэлектростанцияни ўз ичига олади. Транспорт йўллари бўйича катта имкониятга эга. Республикада саноатнинг 100 дан ортиқ соҳасига оид 2 минг атрофида завод ва фабрикалар ишлаб турибди. Мустақил Ўзбекистон моддий бойликлар билан бирга катта илмий ва маънавий имкониятларга ҳам эга.

Хар бир мустақилликка эришган давлат ўз рамзларига эга бўлиши керак. 1991 йил 18 ноябрда Республика Олий Кенгашининг VIII сессиясида Ўзбекистон давлат байроғи тасдиқланди. Унинг белгилари мамлакатимиз худудидаги қадимда мавжуд бўлган йирик салтанатларнинг туғларидаги анъаналарни давом эттиради ҳамда халқнинг миллий ва маданий ўзига хослигини, Республика табиий шароитини акс эттиради. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1992 йилдаги X сессиясида Ўзбекистон Республикасининг Давлат герби туғрисидаги қонун, 1992 йил 10 декабрдаги XI сессиясида Ўзбекистон Республикасининг мадҳияси туғрисидаги қонун қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси давлат рамзларининг қабул қилиниши мамлакатимиз мустақиллигини мустаҳкамлашда катта а\амиятга эга бўлди.